OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

Статут ОШ "Бора Станковић"

На основу чл. 57. став 1.  тачка 1) Закона о основама система обра­зо­вања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), Школски одбор Основне школе „Бора Станковић“ у Београду, на седници одржаној 25.12.2013. године донео је

С Т А Т У Т   Ш К О Л Е
ОШ“Бора Станковић“
Београд
Powered by Blogger.