OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

План рада ОШ“Бора Станковић“


Годишњи програм рада школе је општи програм који обухвата и остале програме и  планове рада и представља интегрални документ свих активности у  школи. Он служи као основ по питању циља и задатака васпитања и образовања и законитости рада школе.Комплетан 
План рада
ОШ“Бора Станковић“
за школску 2016/17. годину
Powered by Blogger.