OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Продужени боравак је место у којем деца, осим што се друже и заједнички проводе време, читају, пишу домаће задатке, вежбају, учествују у ликовним и музичким радионицама, посећују кулурне манифестације везане за празнике и важније датуме.


Рад у продуженом боравку одвија се према предвиђеном плану и програму који обухвата:

- Поштовање индивидуалних и заједничких интереса ученика
- Развијање радних навика код ученика
- Развијање образовних, естетских и стваралачких способности ученикa
- Васпитање здраве социјално прилагођене и емоционално стабилне особе
- Помоћ родитељима у васпитању и образовању њихове деце


Основна школа Бора Станковић има хомогене васпитне групе ученика у продуженом боравку. Тренутно у продуженом боравку постоји пет одељења (два првог разреда и три другог разреда).

Продужени боравак омогућује ученицима боравак у школи након редовне наставе са организованом исхраном те наставним и ваннаставним активностима. Целодневна настава представља специфичан облик овог програма, осмишљен као комбинација разредне наставе и организованог слободног времена.

Продужени боравак је необавезни облик непосредног васпитно образовног рада који се проводи изван редовне наставе и има своје педагошке, васпитне, здравствене и социјалне вредности. Организовани самостални рад произилази из наставног програма а методе рада учитеља и ученика идентичне су методама рада из редовне наставе. Програм продуженог боравка спроводе учитељи.

Учитељи који раде у продуженом боравку делују јединствено, сараднички, договорно, свеобухватно и интегрисано.

Заједно сарађују са родитељима, одржавају родитељске састанке, појединачне индивидуалне разговоре са родитељима. У равноправном су положају са ученицима и родитељима.
Реализација:
- Задовољство ученика, напредак у васпитним, образовним и социјалним остварењима
- Задовољство родитеља, остварење блиске и квалитетне сарадње са школом
- Задовољство учитеља, мотивисаност за рад, успешна сарадња са родитељима, одговорно извршавање образовних и васпитних обавеза према ученику.


Активности:

- Релаксација после наставе
- Писање домаћих задатака
- Одмор уз слушање музике
- Читање бајки
- Стална комуникација, праћење рада, активности и развоја ученика
- Педагошко-психолошко деловање
- Стални разговори са родитељима


ОРГАНИЗАЦИЈА ВРЕМЕНА

Део: организовано слободно време у библиотеци уз стални надзор дежурних учтеља
Део: организовани заједнички ручак у школској кухињи за ученике у продуженом боравку уз надзор учитеља задуженог за ученике у боравку
Део: организовани боравак у учионици уз надзор учитеља те помоћ у учењу, писању домаћег и извршавању осталих школских обавеза до доласка родитеља. РАСПОРЕД РАДА


 • 06,30 – 07,30 пријем деце
 • 07,30 – 08,00 доручак
 • 08,00 – 11,30 настава
 • 11,35 – 12,00 припрема за ручак 
 • 12,00 – 12,30 ручак
 • 12,30 – 13,30 самостални рад и учење
 • 13,30 – 13,45 ужина
 • 13,45 – 14,30 слободне и остале активности
 • 14,30 – 15,30 одмор и игре у дворишту (самосталне активности)
 • 15,30 – 16,30 играње по избору ученика
Исхрана

Ученици у продуженом боравку имају могућност коришћења три оброка у току дана (доручак, ручак и ужина). Храна се припрема у школској кухињи, увек је топла и прилагођена деци.


Радионице:


 • Радионица комуникације
 • Креативна радионица
 • Ликовна радионица
 • Језичка комуникација
 • Радионице из области културе живљења, толеранције


                     
Powered by Blogger.