OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

26 Јун - Међународни дан борбе против дроге


Генерална скупштина УН-а 1987. године прогласила је 26. јун Међународним даном борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама како би упозорила светску јавност на све већи проблем злоупотребе дрога и потребу укључивања свих актера на глобалном и локалном нивоу у решавање овог проблема.

Борби против трговине дрогом као и превентивном делевању у Србији се последњих година поклања велика пажња а Влада Србије је 2009. године усвојила Стратегију за борбу против дрога за период од наредних пет година. Општи циљ Стратегије је очување и унапређење здравља становништва смањењем коришћења дрога и штетних последица проузрокованих злоупотребом наркотика.


Злоупотреба дрога има негативне последице по здравље и животе људи, подстиче криминал и прети одрживом развоју. Због тога је потребан балансиран приступ за смањење последица употребе дрога који фокусира и смањење понуде и смањење потражње. Предуслов за ефективно деловање друштва у борби против дрога је координација свих одговарајућих служби, институција и организација како на националном, тако и локалном нивоу.


Преваленција коришћења дроге међу младима у Србији је више него дупло већа у поређењу са општом популацијом и чак три пута већа када се ради о канабису. У Србији је 8% шеснаестогодишњака током живота пробало илегалну дрогу.

Како препознати деловање дрога?

Пажљивим посматрањем понашања особе често се уочава да у разговору велича дрогу, користи наркомански сленг, носи одећу и ситнице са симболима дроге, и поседује прибор за дрогирање. Такође се запажају промене начина облачења уз занемаривање физичког изгледа и личне хигјене, као и промене нормалног образца спавања, дремање током дана и исцрпљеност. Образац узимања хране може бити неуобичајен (врста хране, количина, доба дана). 


Пажљивим посматрањем физичког изгледа могуће је запазити широке или изразито уске зенице, црвене и сузне очи, успорен и неразумљив говор, повремене сметње у координацији покрета, презнојавање, промену телесне тежине (чешће смањење, и често стомачне тегобе). Особа често мирише на алкохол, марихуану или устајао дувански дим. 

Узимање психоактивних супстанци смањује успешност у школи јер су чести изостанци и напуштање школских активности, хобија или спорта. Постоји склоност ка самоповређивању и довођењу себе у опасне ситуације, уз вербалну и/или физичку агресивност према другима.


Powered by Blogger.