OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

05. Јун - Дан Националног парка Ђердап


   
Национални парк Ђердап налази се у југоисточном делу Европе, у североисточном делу Републике Србије, на самој граници са Румунијом. Површина Националног парка износи 63.608 хектара, а заштитном зоном обухваћено је 93.968 хектара.

Природни феномен овог подручја је грандиозна Ђердапска клисура кроз коју протиче Дунав. Ово подручје проглашено је Националним парком 1974. године.На простору парка опстаје преко 1100 биљних врста.На овом простору могу се наћи медвед, рис, вук, шакал, штекавац, 
сова ушара, црна рода и много других врста.
Археолошка налазишта и културно - историјски споменици, као што су насеље 
Лепенски Вир, археолошки локалитет попут Дијане, Голубачки град, 
остаци Трајановог моста, Трајанове табле, римског лимеса, разноврсни кастели.

Долина Дунава састављена је од три кањонско-клисурске долине:
- Голубачка, дугачка 14,5 км, Госпођин Вир дужине 15 км, Кањон Великог и Малог Казана дужине 19 км.

Три котлине: Љупковска, Доњомилановачка, Оршавска.
Ђердап је одувек био природно стратешко место изузетног значаја.

Аутор прилога
Мр ВИОЛЕТА ТАМИНЏИЋ

Powered by Blogger.