OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

Списак уџбеника за 2017/18 виши разредиПЕТИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК
I  ПОНУДА
Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП5СРП01309)
 1. „Уметност речи”, читанка за пети разред основне школе
  Аутори: Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић
   
  Уџбеничка једниница: Читанка за српски језик за пети разред основне школе
  Решење: 650-02-00898/2010-06, 2011-02-11
  Формат: A4       Обим:
   232 страна      Облик: штампани      Цена: 840 динара
 2. „Дар речи”, граматика за пети разред основне школе
  Аутори: Јелена Срдић
   
  Уџбеничка једниница: Српски језик (граматика, језичка култура, правопис) за пети разред основне школе
  Решење: 650-02-00108/2011-06, 2011-04-28
  Формат: A4       Обим:
   184 страна      Облик: штампани      Цена: 620 динара
 3. „Радна свеска 5” уз уџбенички комплет српског језика за пети разред основне школе
  Аутори: Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић, Јелена Срдић
   
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-00106/2011-06, 2011-04-28
  Формат: A4       Обим:
   170 страна      Облик: штампани      Цена: 530 динара

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
I  ПОНУДА
Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СТР5ЕНГ01634)
 1. „English Plus 1 Student’s book”, eнглески језик за пети разред основне школе, уџбеник
  Аутори: Ben Wetz, Diana Pye
  Уџбеничка једниница: Енглески језик за пети разред основне школе
  Решење: 650-02-161/2012-06, 2012-09-03
  Формат: A4       Обим:
   120 страна      Облик: штампани      Цена: 1090 динара
 2. „English Plus 1 Workbook”, eнглески језик за пети разред основне школе, радна свеска и ЦД
  Аутори: Janet Hardy-Gould
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-161/1/2012-06, 2012-09-03
  Формат: A4       Обим:
   112 страна      Облик: штампани      Цена: 600 динара

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
I  ПОНУДА
ЈП Завод за уџбенике (СТР5НЕМ00699)
 1. HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 1 - уџбеник са електронским аудио додатком за прву годину учења
  Аутори: Илдико Врачарић, Ана Бабић, Цвијета Шмит, Иванка Фајфер-Чагоровић
  Уџбеничка једниница: Немачки језик за пети разред основне школе – други страни језик
  Решење: 650-02-00196/2007-06, 2007-07-13
  Формат: A4       Обим:
   113 страна      Облик: штампани      Цена: 770 динара
 2. HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 1 - радна свеска за прву годину учења
  Аутори: Илдико Врачарић, Ана Бабић, Цвијета Шмит, Иванка Фајфер-Чагоровић
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-00196/2007-06, 2007-07-13
  Формат: A4       Обим:
   68 страна      Облик: штампани      Цена: 592.9 динара

ЛИКОВНА КУЛТУАРА
II  ПОНУДА
ЈП Завод за уџбенике (СРП5ЛИК00652)
 1. ЛИКОВНА КУЛТУРА - уџбеник за пети разред основне школе
  Аутори: Здравко Милинковић, Љиљана Теодоровић
  Уџбеничка једниница: Ликовна култура за пети разред основне школе
  Решење: 650-02-00206/2007-06, 2008-05-22
  Формат: A4       Обим:
   99 страна      Облик: штампани      Цена: 592.9 динара

МУЗИЧКА КУЛТУАРА
I  ПОНУДА
Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП5МУЗ01311)
 1. „Музичка култура 5”, уџбеник за пети разред основне школе
  Аутори: Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан
   
  Уџбеничка једниница: Музичка култура за пети разред основне школе
  Решење: 650-02-00802/2010-06, 2011-01-27
  Формат: A4       Обим:
   136 страна      Облик: штампани      Цена: 710 динара

ИСТОРИЈА
I  ПОНУДА
Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП5ИСТ01312)
 1. „Историја 5”, уџбеник историје за пети разред основне школе
  Аутори: Душко Лопандић , Ивана Петровић
  Уџбеничка једниница: Историја за пети разред основне школе
  Решење: 650-02-00400/2011-06, 2012-01-31
  Формат: A4       Обим:
   148 страна      Облик: штампани      Цена: 850 динара

ГЕОГРАФИЈА
I  ПОНУДА
ЈП Завод за уџбенике (СРП5ГЕО00642)
 1. ГЕОГРАФИЈА - уџбеник за пети разред основне школе
  Аутори: Рада Ситарица, Милутин Тадић
  Уџбеничка једниница: Географија за пети разред основне школе
  Решење: 650-02-00179/2007-06, 2007-07-11
  Формат: A4       Обим:
   120 страна      Облик: штампани      Цена: 759 динара
 2. Географски атлас-ИНТЕРСИСТЕМ                                 Цена: 715 динара

МАТЕМАТИКА
III  ПОНУДA
Klett Издавачка кућа доо (СРП5МАТ01106)
 1. „Математика 5”, уџбеник за пети разред основне школе
  Аутори: Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић
   
  Уџбеничка једниница: Математика уџбеник за пети разред основне школе
  Решење: 650-02-380/2014-06, 2014-11-17
  Формат: A4       Обим:
   184 страна      Облик: штампани      Цена: 790 динара
 2. „Математика 5”, збирка задатака са решењима за пети разред основне школе
  Аутори: Бранислав Поповић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић
   
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-165/2015-06 , 2015-09-14
  Формат: A4       Обим:
   208 страна      Облик: штампани      Цена: 620 динара


БИОЛОГИЈА
I  ПОНУДА
БИГЗ школство доо (СРП5БИО00201)
 1. Биологија 5, уџбеник
  Аутори: Весна Сурчински Миковиловић, Тања Станојевић
  Уџбеничка једниница: Биологија за пети разред основне школе
  Решење: 650-02-00199/2014-06, 2014-06-19
  Формат: B5       Обим:
   168 страна      Облик: штампани      Цена: 800 динара
 2. Биологија 5, радна свеска
  Аутори: Весна Сурчински Миковиловић, Тања Станојевић
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-00199/2014-06, 2014-06-19
  Формат: B5       Обим:
   88 страна      Облик: штампани      Цена: 550 динара


ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

I  ПОНУДА
Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд (СРП5ТЕХ01283)
 1. Техничко и информатичко образовање уџбеник за пети разред основне школе
  Аутори: Зоран Лапчевић
  Уџбеничка једниница: Техничко и информатичко образовање за пети разред основне школе
  Решење: 650-02-00247/2008-06/03, 2008-06-06
  Формат: A4       Обим:
   175 страна      Облик: штампани      Цена: 790 динара

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
I  ПОНУДА
БИГЗ школство доо (СРП5ИНФ00211)
 1. Информатика и рачунарство 5, уџбеник
  Аутори: Никола Клем
  Уџбеничка једниница: Информатика и рачунарство за пети разред основне школе
  Решење: 650-02-00259/2008-06/10, 2008-06-06
  Формат: A4       Обим:
   196 страна      Облик: штампани      Цена: 800 динара


ШЕСТИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК
I  ПОНУДА
Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП6СРП01318)
 1. „Уметност речи”, читанка за шести разред основне школе
  Аутори: Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић
   
  Уџбеничка једниница: Читанка за српски језик за шести разред основне школе
  Решење: 650-02-00895/2010-06, 2011-01-27
  Формат: A4       Обим:
   232 страна      Облик: штампани      Цена: 840 динара
 2. „Дар речи”, граматика за шести разред основне школе
  Аутори: Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић
   
  Уџбеничка једниница: Српски језик (граматика, језичка култура, правопис) за шести разред основне школе
  Решење: 650-02-00895/2010-06, 2011-01-27
  Формат: A4       Обим:
   202 страна      Облик: штампани      Цена: 620 динара
 3. „Радна свеска 6”, уз уџбенички комплет српског језика за шести разред основне школе
  Аутори: Маташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић, Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић
   
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-00895/2010-06, 2011-01-27
  Формат: A4       Обим:
   160 страна      Облик: штампани      Цена: 530 динара

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
I  ПОНУДА

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СТР6ЕНГ01637)
 1. „English Plus 2 Student’s book”, eнглески језик за шести разред основне школе, уџбеник
  Аутори: Ben Wetz, James Styring, Nicholas Tims
  Уџбеничка једниница: Енглески језик за шести разред основне школе
  Решење: 650-02-162/2012-06, 2012-09-03
  Формат: A4       Обим:
   120 страна      Облик: штампани      Цена: 1090 динара
 2. „English Plus 2 Workbook”, енглески језик за шести разред основне школе, радна свеска и ЦД
  Аутори: Janet Hardy-Gould, Kate Mellersh
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-162/1/2012-06, 2012-09-03
  Формат: A4       Обим:
   112 страна      Облик: штампани      Цена: 600 динара

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
I  ПОНУДА
ЈП Завод за уџбенике (СТР6НЕМ00796)
 1. HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 2 - уџбеник са електронским аудио додатком за другу годину учења
  Аутори: Илдико Врачарић, Ана Бабић, Цвијета Шмит, Иванка Фајфер-Чагоровић
  Уџбеничка једниница: Немачки језик за шести разред основне школе – други страни језик
  Решење: 650-02-00326/2008-06, 2008-06-30
  Формат: A4       Обим:
   88 страна      Облик: штампани      Цена: 770 динара
 2. HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 2 - радна свеска за другу годину учења
  Аутори: Илдико Врачарић, Ана Бабић, Цвијета Шмит, Иванка Фајфер-Чагоровић
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-00326/2008-06, 2008-06-30
  Формат: A4       Обим:
   64 страна      Облик: штампани      Цена: 592.9 динара

ЛИКОВНА КУЛТУАРА
I  ПОНУДА
ЈП Завод за уџбенике (СРП6ЛИК00780)
 1. ЛИКОВНА КУЛТУРА - уџбеник за шести разред основне школе
  Аутори: Здравко Милинковић, Љиљана Теодоровић
  Уџбеничка једниница: Ликовна култура за шести разред основне школе
  Решење: 650-02-00328/2008-06, 2008-07-01
  Формат: A4       Обим:
   94 страна      Облик: штампани      Цена: 592.9 динара

МУЗИЧКА КУЛТУАРА
I  ПОНУДА
Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП6МУЗ01319)
 1. „Музичка култура 6”, уџбеник за шести разред основне школе
  Аутори: Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан
   
  Уџбеничка једниница: Музичка култура за шести разред основне школе
  Решење: 650-02-00410/2010-06, 2010-08-05
  Формат: A4       Обим:
   128 страна      Облик: штампани      Цена: 710 динара


ИСТОРИЈА
I  ПОНУДА
Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП6ИСТ01320)
 1. „Историја 6”, уџбеник историје за шести разред основне школе
  Аутори: Марија Векић Кочић, Драгољуб Кочић, Душко Лопандић
  Уџбеничка једниница: Историја за шести разред основне школе
  Решење: 650-02-00045/2012-06, 2012-06-25
  Формат: A4       Обим:
   200 страна      Облик: штампани      Цена: 850 динара

ГЕОГРАФИЈА
I  ПОНУДА
ЈП Завод за уџбенике (СРП6ГЕО00770)
 1. ГЕОГРАФИЈА - уџбеник за шести разред основне школе
  Аутори: Рада Ситарица, Милутин Тадић
  Уџбеничка једниница: Географија за шести разред основне школе
  Решење: 650-02-00319/2008-6, 2008-07-01
  Формат: A4       Обим:
   196 страна      Облик: штампани      Цена: 759 динара
 2. Нема карта ЕВРОПЕ -ИНТЕРСИСТЕМ                           Цена: 132 динара


ФИЗИКА
I  ПОНУДА
Сазнање (СРП6ФИЗ00817)
 1. Физика 6, уџбеник за 6. разред основне школе
  Аутори: Мићо м. Митровић
  Уџбеничка једниница: Физика за шести разред основне школе
  Решење: 650-02-606/2013-06, 2014-02-11
  Формат: A4       Обим:
   100 страна      Облик: штампани      Цена: 690 динара
 2. Практикум Физика 6, збирка задатака и експерименталних вежби за 6. разред основне школе
  Аутори: Мићо М. Митровић
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-309/2012-06, 2013-02-05
  Формат: A4       Обим:
   87 страна      Облик: штампани      Цена: 490 динара


МАТЕМАТИКА
III  ПОНУДA
Klett Издавачка кућа доо (СРП6МАТ00857)
 1. „Математика 6”, уџбеник за шести разред основне школе
  Аутори: Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић
  Уџбеничка једниница: Математика уџбеник за шести разред основне школе
  Решење: 650-02-312/2015-06, 2016-02-05
  Формат: A4       Обим:
   168 страна      Облик: штампани      Цена: 790 динара
 2. „Математика 6”, збирка задатака са решењима за шести разред основне школе
  Аутори: Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић
   
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-313/2015-06, 2016-01-05
  Формат: A4       Обим:
   152 страна      Облик: штампани      Цена: 620 динара

БИОЛОГИЈА
I  ПОНУДА
БИГЗ школство доо (СРП6БИО00203)
 1. Биологија 6, уџбеник
  Аутори: Наталија Букуров, Јасна Радосављевић, Тања Станојевић
  Уџбеничка једниница: Биологија за шести разред основне школе
  Решење: 650-02-385/2008-06, 2008-08-29
  Формат: B5       Обим:
   228 страна      Облик: штампани      Цена: 800 динара
 2. Биологија 6, радна свеска 
  Аутори: Наталија Букуров
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-385/2008-06, 2008-08-29
  Формат: B5       Обим:
   128 страна      Облик: штампани      Цена: 550 динара

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
I  ПОНУДА
Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд (СРП6ТЕХ01299)
 1. Техничко и информатичко образовање уџбеник за шести разред основне школе
  Аутори: Зоран Д. Лапчевић
  Уџбеничка једниница: Техничко и информатичко образовање за шести разред основне школе
  Решење: 650-02-257/2010-06, 2010-09-16
  Формат: A4       Обим:
   162 страна      Облик: штампани      Цена: 790 динара

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
I  ПОНУДА
БИГЗ школство доо (СРП6ИНФ00210)
 1. Информатика и рачунарство 6, уџбеник
  Аутори: Никола Клем, Небојша Лазовић
  Уџбеничка једниница: Информатика и рачунарство за шести разред основне школе
  Решење: 650-02-00478/2010-06, 2010-10-26
  Формат: A4       Обим:
   202 страна      Облик: штампани      Цена: 800 динара


  
СЕДМИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК
I  ПОНУДА
Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП7СРП01325)
 1. „ Уметност речи“, читанка за седми разред основне школе
  Аутори: Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић
   
  Уџбеничка једниница: Читанка за српски језик за седми разред основне школе
  Решење: 650-02-00508/2011-06, 2012-01-31
  Формат: A4       Обим:
   240 страна      Облик: штампани      Цена: 840 динара
 2. „Дар речи“, граматика за седми разред основне школе
  Аутори: Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић
   
  Уџбеничка једниница: Српски језик (граматика, језичка култура, правопис) за седми разред основне школе
  Решење: 650-02-00508/2011-06, 2012-01-31
  Формат: A4       Обим:
   244 страна      Облик: штампани      Цена: 620 динара
 3. „Радна свеска 7”, уз уџбенички комплет српског језика за седми разред основне школе
  Аутори: Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић, Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић
   
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-00508/2011-06, 2012-01-31
  Формат: A4       Обим:
   160 страна      Облик: штампани      Цена: 530 динара

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
I  ПОНУДА
Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СТР7ЕНГ01638)
 1. „English Plus 3 Student’s book”, енглески језик за седми разред основне школе, уџбеник
  Аутори: Ben Wetz, Diana Pye
   
  Уџбеничка једниница: Енглески језик за седми разред основне школе
  Решење: 650-02-187/2012-06, 2012-10-22
  Формат: A4       Обим:
   120 страна      Облик: штампани      Цена: 1090 динара
 2. English Plus 3 Workbook, Енглески језик за 7. разред основне школе, радна свеска и ЦД
  Аутори: Janet Hardy-Gould, James Styring
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-187/1/2012-06, 2012-10-22
  Формат: A4       Обим:
   112 страна      Облик: штампани      Цена: 600 динара

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
I  ПОНУДА
ЈП Завод за уџбенике (СТР7НЕМ00845)
 1. HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 3 - уџбеник са електронским аудио додатком за трећу годину учења
  Аутори: Илдико Врачарић, Ана Бабић, Цвијета Шмит, Иванка Фајфер-Чагоровић
  Уџбеничка једниница: Немачки језик за седми разред основне школе – други страни језик
  Решење: 650-02-0197/2009-06, 2009-07-07
  Формат: A4       Обим:
   124 страна      Облик: штампани      Цена: 793.1 динара
 2. HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 3 - радна свеска за трећу годину учења
  Аутори: Илдико Врачарић, Ана Бабић, Цвијета Шмит, Иванка Фајфер-Чагоровић
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-0197/2009-06, 2009-07-07
  Формат: A4       Обим:
   59 страна      Облик: штампани      Цена: 591.8 динара

ЛИКОВНА КУЛТУАРА
I  ПОНУДА
ЈП Завод за уџбенике (СРП7ЛИК00833)
 1. ЛИКОВНА КУЛТУРА - уџбеник за седми разред основне школе
  Аутори: Здравко Милинковић, Љиљана Теодоровић
  Уџбеничка једниница: Ликовна култура за седми разред основне школе
  Решење: 650-02-00193/2009-06, 2009-07-07
  Формат: A4       Обим:
   100 страна      Облик: штампани      Цена: 639.1 динара

МУЗИЧКА КУЛТУАРА
I  ПОНУДА
Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП7МУЗ01326)
 1. „Музичка култура 7”, уџбеник за седми разред основне школе
  Аутори: Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан
   
  Уџбеничка једниница: Музичка култура за седми разред основне школе
  Решење: 650-02-00294/2009-06, 2009-08-31
  Формат: A4       Обим:
   132 страна      Облик: штампани      Цена: 710 динара

ИСТОРИЈА
I  ПОНУДА
Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП7ИСТ01328)
 1. „Историја 7”, уџбеник историје за седми разред основне школе
  Аутори: Чедомир Антић, Мирјана Бонџић
  Уџбеничка једниница: Историја за седми разред основне школе
  Решење: 650-02-00527/2011-06, 2012-02-27
  Формат: A4       Обим: 200 страна      Облик: штампани      Цена: 850 динара

ГЕОГРАФИЈА
I  ПОНУДА
ЈП Завод за уџбенике (СРП7ГЕО00821)
 1. ГЕОГРАФИЈА - уџбеник за седми разред основне школе
  Аутори: Милутин Тадић
  Уџбеничка једниница: Географија за седми разред основне школе
  Решење: 650-02-00189/2009-06, 2009-07-06
  Формат: A4       Обим: 171 страна      Облик: штампани      Цена: 759 динара
 2. Нема карта В.Е.К. -ИНТЕРСИСТЕМ                                Цена: 132 динара

ФИЗИКА
I  ПОНУДА
Сазнање (СРП7ФИЗ00824)
 1. Физика 7, уџбеник за 7. разред основне школе
  Аутори: Мићо М. Митровић
  Уџбеничка једниница: Физика за седми разред основне школе
  Решење: 650-02-310/2012-06, 2013-02-04
  Формат: A4       Обим: 151 страна      Облик: штампани      Цена: 690 динара
 2. Практикум Физика 7, збирка задатака и експерименталних вежби за 7. разред основне школе
  Аутори: Мићо М. Митровић
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-310/1/2012-06, 2013-02-04
  Формат: A4       Обим: 95 страна      Облик: штампани      Цена: 490 динара

МАТЕМАТИКА
I  ПОНУДА
Izdavačko društvo "KRUG" (СРП7МАТ00177)
 1. Математика 7 - Уџбеник за 7. разред основне школе
  Аутори: Срђан Огњановић
  Уџбеничка једниница: Математика уџбеник за седми разред основне школе
  Решење: 650-02-246/2009-06, 2009-08-19
  Формат: B5       Обим: 128 страна      Облик: штампани      Цена: 520 динара
 2. Математика 7 - Збирка задатака са решењима за 7. разред основне школе
  Аутори: Срђан Огњановић Живорад Ивановић
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-246/2009-06, 2009-08-19
  Формат: B5       Обим: 177 страна      Облик: штампани      Цена: 520 динара

БИОЛОГИЈА
I  ПОНУДА

ЈП Завод за уџбенике (СРП7БИО00825)
 1. БИОЛОГИЈА - уџбеник са електронским интерактивним додатком за седми разред основне школе
  Аутори: Бригита Петров, Смиљка Стевановић-Пиштељић, Катица Пауновић
  Уџбеничка једниница: Биологија за седми разред основне школе
  Решење: 650-02-00194/2009-06, 2009-07-07
  Формат: A4       Обим: 172 страна      Облик: штампани      Цена: 827.2 динара
 2. РАДНА СВЕСКА ЗА БИОЛОГИЈУ - за седми разред основне школе
  Аутори: Бригита Петров, Катица Пауновић
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-00205/2009-06, 2009-07-07
  Формат: A4       Обим: 83 страна      Облик: штампани      Цена: 675.4 динара
  

ХЕМИЈА
I  ПОНУДА
ЈП Завод за уџбенике (СРП7ХЕМ00829)
 1. ХЕМИЈА - уџбеник за седми разред основне школе
  Аутори: Љуба Мандић, Јасминка Королија, Дејан Даниловић
  Уџбеничка једниница: Хемија за седми разред основне школе
  Решење: 650-02-00202/2009-06, 2009-07-03
  Формат: A4       Обим: 147 страна      Облик: штампани      Цена: 776.6 динара
 2. ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ХЕМИЈЕ СА ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА - за седми разред основне школе
  Аутори: Љуба Мандић, Јасминка Королија, Дејан Даниловић
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-00185/2009-06, 2009-07-06
  Формат: A4       Обим: 84 страна      Облик: штампани      Цена: 639.1 динара

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
I  ПОНУДА
Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд (СРП7ТЕХ01272)
 1. Техничко и информатичко образовање уџбеник за седми разред основне школе
  Аутори: Др Драган Голубовић
  Уџбеничка једниница: Техничко и информатичко образовање за седми разред основне школе
  Решење: 650-02-00255/2009-06, 2009-08-19
  Формат: A4       Обим: 214 страна      Облик: штампани      Цена: 790 динара

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
I  ПОНУДА
БИГЗ школство доо (СРП7ИНФ00208)
 1. Информатика и рачунарство 7, уџбеник
  Аутори: Никола Клем, Небојша Лазовић
  Уџбеничка једниница: Информатика и рачунарство за седми разред основне школе
  Решење: 650-02-00260/2009-06, 2009-08-19
  Формат: A4       Обим: 276 страна      Облик: штампани      Цена: 800 динара


ВЕРСКА НАСТАВА
I  ПОНУДА
Izdavačka kuća Freska (СРП7ВЕР01464)
 1. Православни катихизис за седми разред основне школе
  Аутори: Владика Игнатије Мидић
  Уџбеничка једниница: Православни катихизис за седми разред основне школе
  Решење: 650-02-485/2011-06, 2012-02-20
  Формат: A4       Обим: 88 страна      Облик: штампани      Цена: 590 динара
  ОСМИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК
I  ПОНУДА
Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП8СРП01334)
 1. „Уметност речи”, читанка за осми разред основне школе
  Аутори: Наташа Станковић-Шошо
  Уџбеничка једниница: Читанка за српски језик за осми разред основне школе
  Решење: 650-02-00574/2010-06, 2010-09-21
  Формат: A4       Обим: 254 страна      Облик: штампани      Цена: 840 динара
 2. „Дар речи”, граматика за осми разред основне школе
  Аутори: Драгана Ћећез-Иљукић, Јелена Срдић, Слађана Савовић, Светлана Вулић
  Уџбеничка једниница: Српски језик (граматика, језичка култура, правопис) за осми разред основне школе
  Решење: 650-02-00556/2010-06, 2012-07-21
  Формат: A4       Обим: 244 страна      Облик: штампани      Цена: 620 динара
 3. „Радна свеска 8”, уз уџбенички комплет српског језика за осми разред основне школе
  Аутори: Наташа Шошо-Станковић, Драгана Ћећез-Иљукић, Јелена Срдић, Слађана Савовић; Светлана Вулић
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-00557/2010-06, 2010-07-21
  Формат: A4       Обим: 160 страна      Облик: штампани      Цена: 530 динара

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
I  ПОНУДА
Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СТР8ЕНГ01639)
 1. „English Plus 4 Student’s book”, енглески језик за осми разред основне школе, уџбеник
  Аутори: Ben Wetz, Diana Pye
  Уџбеничка једниница: Енглески језик за осми разред основне школе
  Решење: 650-02-186/2012-06, 2012-10-22
  Формат: A4       Обим: 120 страна      Облик: штампани      Цена: 1090 динара
 2. „English Plus 4 Workbook”, енглески језик за осми разред основне школе, радна свеска и ЦД
  Аутори: Janet Hardy-Gould, James Styring
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-186/1/2012-06, 2012-10-22
  Формат: A4       Обим: 112 страна      Облик: штампани      Цена: 600 динара
  
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
I  ПОНУДА
Klett Издавачка кућа доо (СТР8НЕМ01206)
 1. „Wir 4”, немачки језик за осми разред основне школе, уџбеник за четврту годину учења и ЦД
  Аутори: Ђорђо Мота, Драгана Боос
  Уџбеничка једниница: Немачки језик за осми разред основне школе – други страни језик
  Решење: 650-02-00248/2010-06, 2013-07-22
  Формат: A4       Обим: 112 страна      Облик: штампани      Цена: 860 динара
 2. „Wir 4”, немачки језик за осми разред основне школе, радна свеска за четврту годину учења 
  Аутори: Ђорђо Мота, Драгана Боос
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-00248/2010-06, 2010-07-22
  Формат: A4       Обим: 64 страна      Облик: штампани      Цена: 610 динара

ЛИКОВНА КУЛТУАРА
I  ПОНУДА
ЈП Завод за уџбенике (СРП8ЛИК00882)
1.       ЛИКОВНА КУЛТУРА - уџбеник за осми разред основне школе
Аутори: Здравко Милинковић, Љиљана Теодоровић
Уџбеничка једниница: Ликовна култура за осми разред основне школе
Решење: 650-000492/2011-6, 2012-02-27
Формат: A4       Обим: 103 страна      Облик: штампани      Цена: 639.1 динара


МУЗИЧКА КУЛТУАРА
I  ПОНУДА
Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП8МУЗ01335)
 1. „Музичка култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе
  Аутори: Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан
  Уџбеничка једниница: Музичка култура за осми разред основне школе
  Решење: 650-02-00325/2010-06, 2010-08-05
  Формат: A4       Обим: 128 страна      Облик: штампани      Цена: 710 динараИСТОРИЈА
I  ПОНУДА
Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП8ИСТ01336)
 1. „Историја 8”, уџбеник историје за осми разред основне школе са тематским атласом
  Аутори: Предраг Симић, Ивана Петровић
  Уџбеничка једниница: Историја за осми разред основне школе
  Решење: 650-02-276/2015-06, 2015-11-25
  Формат: A4       Обим: 239 страна      Облик: штампани      Цена: 890 динара

ГЕОГРАФИЈА
I  ПОНУДА
ЈП Завод за уџбенике (СРП8ГЕО00871)
 1. ГЕОГРАФИЈА - уџбеник (са картом Србије) за осми разред основне школе
  Аутори: Србољуб Стаменковић, Драгица Гатарић
  Уџбеничка једниница: Географија за осми разред основне школе
  Решење: 650-02-00198/2010-06, 2010-07-21
  Формат: A4       Обим: 159 страна      Облик: штампани      Цена: 759 динара
 2. Нема карта СРБИЈЕ -ИНТЕРСИСТЕМ                           Цена: 132 динара

ФИЗИКА
I  ПОНУДА
Сазнање (СРП8ФИЗ00831)
 1. Физика 8, уџбеник за 8. разред основне школе
  Аутори: Мићо М. Митровић
  Уџбеничка једниница: Физика за осми разред основне школе
  Решење: 650-02-639/2013-06, 2014-03-08
  Формат: A4       Обим: 158 страна      Облик: штампани      Цена: 690 динара
 2. Практикум Физика 8, збирка задатака и експерименталних вежби за 8. разред основне школе
  Аутори: Мићо М. Митровић
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-519/2015-06, 2016-01-27
  Формат: A4       Обим: 99 страна      Облик: штампани      Цена: 490 динара
  

МАТЕМАТИКА
I  ПОНУДА

Izdavačko društvo "KRUG" (СРП8МАТ00180)
 1. Математика 8 - Уџбеник за 8. разред основне школе
  Аутори: Срђан Огњановић
  Уџбеничка једниница: Математика уџбеник за осми разред основне школе
  Решење: 650-02-00299/2010-06, 2010-07-21
  Формат: B5       Обим: 146 страна      Облик: штампани      Цена: 520 динара
 2. Математика 8 - Збирка задатака са решењима за 8. разред основне школе
  Аутори: Живорад Ивановић Срђан Огњановић
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-00299/2010-06, 2010-07-21
  Формат: B5       Обим: 157 страна      Облик: штампани      Цена: 520 динара

БИОЛОГИЈА
I  ПОНУДА

ЈП Завод за уџбенике (СРП8БИО00873)
 1. БИОЛОГИЈА - уџбеник за осми разред основне школе
  Аутори: Дмитар Лакушић, Слободан Јовановић
  Уџбеничка једниница: Биологија за осми разред основне школе
  Решење: 650-02-223/2010-06, 2010-07-21
  Формат: A4       Обим: 215 страна      Облик: штампани      Цена: 827.2 динара
 2. РАДНА СВЕСКА ЗА БИОЛОГИЈУ - за осми разред основне школе
  Аутори: Дмитар Лакушић, Слободан Јовановић
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-238/2010-06, 2010-07-21
  Формат: A4       Обим: 103 страна      Облик: штампани      Цена: 675.4 динара


ХЕМИЈА
I  ПОНУДА
Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула) (СРП8ХЕМ01136)
 1. Хемија за 8. разред основне школе
  Аутори: др Јасна Адамов, Радојка Ђурђевић, мр Снежана Каламковић
  Уџбеничка једниница: Хемија за осми разред основне школе
  Решење: 650-02-00158/2012-06, 2013-01-25
  Формат: B5       Обим: 184 страна      Облик: штампани      Цена: 770 динара
 2. Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 8. разред основне школе
  Аутори: др Јасна Адамов, мр Снежана Каламковић, Радојка Ђурђевић
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-00158/1/2012-06, 2013-02-05
  Формат: B5       Обим: 108 страна      Облик: штампани      Цена: 495 динара

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
I  ПОНУДА

Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд (СРП8ТЕХ01250)
 1. Техничко и информатичко образовање уџбеник за осми разред основне школе
  Аутори: Др Драган Голубовић и Небојша Голубовић
  Уџбеничка једниница: Техничко и информатичко образовање за осми разред основне школе
  Решење: 650-02-00899/2010-06, 2011-02-22
  Формат: A4       Обим: 172 страна      Облик: штампани      Цена: 790 динара


ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
I  ПОНУДА
БИГЗ школство доо (СРП8ИНФ00207)
 1. Информатика и рачунарство 8
  Аутори: Никола Клем, Небојша Лазовић
  Уџбеничка једниница: Информатика и рачунарство за осми разред основне школе
  Решење: 650-02-01010/2010-06, 2011-01-27
  Формат: A4       Обим: 228 страна      Облик: штампани      Цена: 800 динара


ВЕРСКА НАСТАВА
I  ПОНУДА
Izdavačka kuća Freska (СРП8ВЕР01465)
 1. Православни катихизис за осми разред основне школе
  Аутори: Владика Игнатије Мидић
  Уџбеничка једниница: Православни катихизис за осми разред основне школе
  Решење: 650-02-404/2011-06, 2012-02-20
  Формат: A4       Обим: 96 страна      Облик: штампани      Цена: 600 динара


Powered by Blogger.