OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

Списак уџбеника за 2017/18 нижи разреди


ПРВИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК
I  ПОНУДА
Klett Издавачка кућа доо (СРП1СРП00504)

 1. Маша и Раша „Игра словима”, буквар за први разред основне школе
  Аутори: Зоран Б. Гаврић, Мирјана Ковачевић
  Уџбеничка једниница: Буквар
  Решење: 650-02-321/2013-06, 2013-11-25
  Формат: A4       Обим:
   154 страна      Облик: штампани      Цена: 690 динара
 2. Маша и Раша „Игра речи”, читанка за први разред основне школе
  Аутори: Радмила Жежељ Ралић
  Уџбеничка једниница: Читанка за први разред основне школе
  Решење: 650-02-237/2014-06, 2014-10-28
  Формат: A4       Обим:
   112 страна      Облик: штампани      Цена: 690 динара
 3. „Маша и Раша– Српски језик”, наставни листови за први разред основне школе
  Аутори: Радмила Жежељ Ралић, Бранка Матијевић
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-164/2012-06, 2013-01-24
  Формат: A4       Обим:
   100 страна      Облик: штампани      Цена: 345 динара

МАТЕМАТИКА
I  ПОНУДА
Klett Издавачка кућа доо (СРП1МАТ00524)
 1. „Маша и Раша– Математика 1”, уџбеник за први разред основне школе 
  Аутори: Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић
   
  Уџбеничка једниница: Математика, уџбеник за први разред основне школе
  Решење: 650-02-67/2014-06, 2014-06-30
  Формат: A4       Обим:
   96 страна      Облик: штампани      Цена: 690 динара
 2. „Маша и Раша– Математика 1”, радна свеска за први разред основне школе 1.и 2. део
  Аутори: Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић
   
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-66/2014-06, 2014-07-18
  Формат: A4       Обим:
   188 страна      Облик: штампани      Цена: 740 динара

СВЕТ ОКО НАС
I  ПОНУДА
Klett Издавачка кућа доо (СРП1СВЕ00526)
 1. „Маша и Раша– Свет око нас”, уџбеник за први разред основне школе
  Аутори: Ирена Голубовић Илић, Андријана Јаковљевић,Оливера Цекић Јовановић
   
  Уџбеничка једниница: Свет око нас за први разред основне школе
  Решење: 650-02-554/2014-06, 2015-02-26
  Формат: A4       Обим:
   140 страна      Облик: штампани      Цена: 690 динара
 2. „Маша и Раша– Свет око нас”, радна свеска за први разред основне школе
  Аутори: Ирена Голубовић Илић, Андријана Јаковљевић,Оливера Цекић Јовановић
   
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-554/2014-06, 2015-02-26
  Формат: A4       Обим:
   100 страна      Облик: штампани      Цена: 590 динара

МУЗИЧКА КУЛТУРА
I  ПОНУДА
Klett Издавачка кућа доо (СРП1МУЗ00559)
 1. „Маша и Раша– Mузичка култура 1”, уџбеник за први разред основне школе 
  Аутори: Габријела Грујић, Маја Соколовић Игњачевић
  Уџбеничка једниница: Музичка култура за први разред основне школе
  Решење: 650-02-555/2014-06, 2015-02-04
  Формат: A4       Обим:
   88 страна      Облик: штампани      Цена: 690 динара

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА
I  ПОНУДА
Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд (СРП1НАР01351)

 1. Уџбеник Ковчежић моје баке, Народна традиција за први разред основне школе
  Аутори: Слађана Миловановић и Ивана Јухас
  Уџбеничка једниница: Народна традиција за први разред основне школе
  Решење: 650-02-00247/2008-06/04, 2008-06-25
  Формат: A4       Обим:
   74 страна      Облик: штампани      Цена: 480 динара
  
ЛЕПО ПИСАЊЕ
I  ПОНУДА
Креативни центар (СРП1ЛЕП01001)
 1. Лепо писање - радна свеска за први разред основне школе
  Аутори: Срђан Омерковић
  Уџбеничка једниница: Лепо писање за први разред основне школе
  Решење: 650-02-139/2015-06, 2015-08-24
  Формат: A4       Обим:
   104 страна      Облик: штампани      Цена: 650 динара

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
I  ПОНУДА
Креативни центар (СРП1ЧУВ00996)

 1. Чувари природе за први разред основне школе
  Аутори: Станка Брдар
  Уџбеничка једниница: Чувари природе за први разред основне школе
  Решење: 650-02-00160/2008-06, 2008-06-05
  Формат: 22x23cm       Обим:
   44 страна      Облик: штампани      Цена: 450 динара

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
I  ПОНУДА
Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СТР1ЕНГ01622)
 1. „Family and Friends Foundation Class Book”, eнглески језик за први разред основне школе, уџбеник
  Аутори: Susan Iannuzzi
  Уџбеничка једниница: Енглески језик за први разред основне школе
  Решење: 650-02-210/2012-06, 2012-10-29
  Формат: A4       Обим:
   48 страна      Облик: штампани      Цена: 660 динара
 2. „Family and Friends Foundation Workbook”, енглески језик за први разред основне школе, радна свеска и ЦД
  Аутори: Susan Iannuzzi
   
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-210/1/2012-06, 2012-10-29
  Формат: A4       Обим:
   48 страна      Облик: штампани      Цена: 520 динараДРУГИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК
I  ПОНУДА
Klett Издавачка кућа доо (СРП2СРП00568)
 1. Маша и Раша „Царство речи”, читанка за други разред основне школе
  Аутори: Радмила Жежељ-Ралић
  Уџбеничка једниница: Читанка за други разред основне школе
  Решење: 650-02-571/2013-06, 2014-02-13
  Формат: A4       Обим: 140 страна      Облик: штампани      Цена: 690 динара
 2. Маша и Раша „Slovo do slova”, уџбеник за учење латинице за други разред основне школе
  Аутори: Радмила Жежељ Ралић
  Уџбеничка једниница: Уџбеник за учење латинице
  Решење: 650-02-569/2013-06, 2014-01-24
  Формат: A4       Обим: 96 страна      Облик: штампани      Цена: 450 динара
 3. Маша и Раша „О језику 2”, српски језик за други разред основне школе
  Аутори: Радмила Жежељ Ралић
  Уџбеничка једниница: Српски језик (граматика, језичка култура, правопис) за други разред основне школе
  Решење: 650-02-763/2013-06, 2014-05-09
  Формат: A4       Обим: 76 страна      Облик: штампани      Цена: 520 динара

МАТЕМАТИКА
I  ПОНУДА
Klett Издавачка кућа доо (СРП2МАТ00653)
 1. „Маша и Раша– Математика 2”, уџбеник за други разред основне школе 
  Аутори: Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић
  Уџбеничка једниница: Математика уџбеник за други разред основне школе
  Решење: 650-02-321/2014-06, 2015-02-20
  Формат: A4       Обим: 88 страна      Облик: штампани      Цена: 690 динара
 2. „Маша и Раша– Математика 2”, радна свеска за други разред основне школе 1. и 2. део
  Аутори: Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-322/2014-06, 2015-02-20
  Формат: A4       Обим: 168 страна      Облик: штампани      Цена: 740 динара
  
СВЕТ ОКО НАС
I  ПОНУДА
Klett Издавачка кућа доо (СРП2СВЕ00667)
 1. „Маша и Раша– Свет око нас 2”, уџбеник за други разред основне школе
  Аутори: Биљана Животић
  Уџбеничка једниница: Свет око нас за други разред основне школе
  Решење: 650-02-566/2014-06, 2015-01-15
  Формат: A4       Обим: 140 страна      Облик: штампани      Цена: 690 динара
 2. „Маша и Раша– Свет око нас 2”, радна свеска за други разред основне школе
  Аутори: Биљана Животић
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-566/2014-06, 2015-01-15
  Формат: A4       Обим: 68 страна      Облик: штампани      Цена: 590 динара


МУЗИЧКА КУЛТУРА

I  ПОНУДА
Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП2МУЗ01290)

 1. „Музичка култура 2”, уџбеник музичке културе за други разред основне школе
  Аутори: Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац
  Уџбеничка једниница: Музичка култура за други разред основне школе
  Решење: 650-02-264/2014-06, 2014-10-10
  Формат: A4       Обим: 108 страна      Облик: штампани      Цена: 670 динара

ЛИКОВНА КУЛТУРА
I  ПОНУДА
Klett Издавачка кућа доо (СРП2ЛИК00676)
 1. „Свет у мојим рукама”, ликовна култура за други разред основне школе
  Аутори: Невена Хаџи Јованчић
  Уџбеничка једниница: Ликовна култура за други разред основне школе
  Решење: 650-02-00240/2008-06, 2008-06-09
  Формат: A4       Обим: 48 страна      Облик: штампани      Цена: 850 динара


ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

I  ПОНУДА
Креативни центар (СРП2ЧУВ00998)
 1. Чувари природе за други разред основне школе
  Аутори: Станка Брдар
  Уџбеничка једниница: Чувари природе за други разред основне школе
  Решење: 650-02-00176/2008-06, 2008-06-23
  Формат: 22x23cm       Обим: 52 страна      Облик: штампани      Цена: 450 динара

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
I  ПОНУДА
Креативни центар (СРП2ГРА01008)
 1. Грађанско васпитање - сазнање о себи и другима - радна свеска за други разред основне школе
  Аутори: Нада Игњатовић-Савић, Јелена Димитријевић, Валерија Живковић, Станка Жица, Татјана Живановић, Смиљана Грујић, Марина Остојић
  Уџбеничка једниница: Грађанско васпитање за други разред основне школе
  Решење: 650-02-00185/2008-06, 2008-06-09
  Формат: A4       Обим: 144 страна      Облик: штампани      Цена: 650 динара

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
I  ПОНУДА
Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СТР2ЕНГ01630)
 1. „Family and Friends Starter Class Book”, енглески језик за други разред основне школе, уџбеник са ЦД-ом
  Аутори: Naomi Simmons
  Уџбеничка једниница: Енглески језик за други разред основне школе
  Решење: 650-02-211/2012-06, 2012-11-05
  Формат: A4       Обим:
   72 страна      Облик: штампани      Цена: 820 динара
 2. „Family and Friends Starter Workbook”, енглески језик за други разред основне школе, радна свеска
  Аутори: Naomi Simmons
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-211/1/2012-06, 2012-11-05
  Формат: A4       Обим:
   72 страна      Облик: штампани      Цена: 670 динараТРЕЋИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК
I  ПОНУДА
Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП3СРП01292)
 1. „У свету речи”, читанка за трећи разред основне школе
  Аутори: Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић
  Уџбеничка једниница: Читанка за трећи разред основне школе
  Решење: 650-02-632/1/2013-06, 2014-03-10
  Формат: A4       Обим: 180 страна      Облик: штампани      Цена: 760 динара
 2. „Дар речи”, граматика за трећи разред основне школе
  Аутори: Јелена Срдић
  Уџбеничка једниница: Српски језик (граматика, језичка култура, правопис) за трећи разред основне школе
  Решење: 650-02-632/2/2013-06, 2014-03-10
  Формат: A4       Обим: 120 страна      Облик: штампани      Цена: 650 динара
 3. „Радна свеска”,српски језик за трећи разред основне школе
  Аутори: Наташа Станковић-Шошо, Јелена Срдић, Маја Костић
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-632/3/2013-06, 2014-03-10
  Формат: A4       Обим: 164 страна      Облик: штампани      Цена: 620 динара

МАТЕМАТИКА
I  ПОНУДА
Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП3МАТ01302)
 1. „Математика 3”, уџбеник математике за трећи разред основне школе
  Аутори: Сенка Тахировић, Ива Иванчевић
  Уџбеничка једниница: Математика уџбеник за трећи разред основне школе
  Решење: 650-02-533/2014-06, 2013-01-28
  Формат: A4       Обим: 154 страна      Облик: штампани      Цена: 740 динара
 2. „Математика 3”, радна свеска из математике за трећи разред основне школе
  Аутори: Сенка Тахировић, Ива Иванчевић
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-533/2014-06, 2015-01-28
  Формат: A4       Обим: 211 страна      Облик: штампани      Цена: 740 динара


ПРИРОДА И ДРУШТВО
I  ПОНУДА
Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП3ПРИ01303)
 1. „Природа и друштво 3”, уџбеник за трећи разред основне школе
  Аутори: Марина Мунитлак , Маријана Шикл Ерски
  Уџбеничка једниница: Природа и друштво за трећи разред основне школе
  Решење: 650-02-176/2015-06, 2015-09-10
  Формат: A4       Обим: 175 страна      Облик: штампани      Цена: 740 динара
2.       „Природа и друштво 3”, радна свеска за трећи разред основне школе
Аутори: Марина Мунитлак , Андријана Шикл Ерски, Албина Холод
Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
Решење: 650-02-176/2015-06, 2015-09-10
Формат: A4       Обим: 134 страна      Облик: штампани      Цена: 740 динара


МУЗИЧКА КУЛТУРА

I  ПОНУДА

Klett Издавачка кућа доо (СРП3МУЗ01608)
„Маша и Раша– Mузичка култура 3”, уџбеник за трећи разред основне школе 
Аутори: Габријела Грујић, Маја Соколовић Игњачевић
Уџбеничка једниница: Музичка култура за трећи разред основне школе
Решење: 650-02-510/2015-06, 2016-01-13
Формат: A4       Обим: 92 страна      Облик: штампани      Цена: 690 динара


ЛИКОВНА КУЛТУРА
I  ПОНУДА
Klett Издавачка кућа доо (СРП3ЛИК00697)
 1. „Свет у мојим рукама”, ликовна култура за трећи разред основне школе
  Аутори: Невена Хаџи Јованчић
  Уџбеничка једниница: Ликовна култура за трећи разред основне школе
  Решење: 650-02-00075/2010-06, 2011-08-04
  Формат: A4       Обим: 72 страна      Облик: штампани      Цена: 740 динара


ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
I  ПОНУДА
Креативни центар (СРП3ГРА01011)
 1. Грађанско васпитање - сазнање о себи и другима - радна свеска за трећи разред основне школе
  Аутори: Нада Игњатовић-Савић, Јелена Димитријевић, Валерија Живковић, Станка Жица, Марија Вуловић, Евгенија Јокановић, Слободанка Јовановић, Марина Остојић
  Уџбеничка једниница: Грађанско васпитање за трећи разред основне школе
  Решење: 650-02-00115/2010-06, 2010-07-22
  Формат: A4       Обим: 130 страна      Облик: штампани      Цена: 650 динара

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

I  ПОНУДА
Креативни центар (СРП3ЧУВ01095)
 1. Чувари природе за трећи разред основне школе
  Аутори: Станка Брдар
  Уџбеничка једниница: Чувари природе за трећи разред основне школе
  Решење: 650-02-00708/2010-06, 2010-12-28
  Формат: 22x23cm       Обим: 48 страна      Облик: штампани      Цена: 450 динара


ВЕРСКА НАСТАВА

I  ПОНУДА
JП Завод за уџбенике (СРП3ВЕР01644)
 1. ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
  Аутори: Игњатије Мидић
  Уџбеничка једниница: Православни катихизис за трећи разред основне школе
  Решење: 650-02-68/2003-02, 2003-11-14
  Формат: A4       Обим: 31 страна      Облик: штампани      Цена: 623.7 динара


ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

I  ПОНУДА
Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СТР3ЕНГ01631)
 1. „Family and Friends 1 Class Book”, енглески језик за трећи разред основне школе, уџбеник са ЦД- ом
  Аутори: Naomi Simmons
  Уџбеничка једниница: Енглески језик за трећи разред основне школе
  Решење: 650-02-194/2012-06, 2012-10-22
  Формат: A4       Обим:
   111 страна      Облик: штампани      Цена: 870 динара
 2. „Family and Friends 1 Workbook”, енглески језик за трећи разред основне школе, радна свеска
  Аутори: Naomi Simmons
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-194/1/2012-06, 2012-10-22
  Формат: A4       Обим:
   119 страна      Облик: штампани      Цена: 720 динара

  ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК
I  ПОНУДА
Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП4СРП01305)
 1. „Бескрајне речи”, читанка за четврти разред основне школе
  Аутори: Наташа Станковић-Шошо, Соња Чабрић
  Уџбеничка једниница: Читанка за четврти разред основне школе
  Решење: 650-02-630/1/2013-06, 2014-03-10
  Формат: A4       Обим: 228 страна      Облик: штампани      Цена: 790 динара
 2. „Дар речи”, граматика за четврти разред основне школе
  Аутори: Јелена Срдић, Зорана Петковић-Живановић
  Уџбеничка једниница: Српски језик (граматика, језичка култура, правопис) за четврти разред основне школе
  Решење: 650-02-630/2/2013-06, 2014-03-10
  Формат: A4       Обим: 160 страна      Облик: штампани      Цена: 650 динара
 3. „Радна свеска”,српски језик за четврти разред основне школе
  Аутори: Наташа Станковић-Шошо, Јелена Срдић, Зорана Петковић-Живановић, Соња Чабрић
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-630/3/2013-06, 2014-03-10
  Формат: A4       Обим: 168 страна      Облик: штампани      Цена: 630 динара

МАТЕМАТИКА
I  ПОНУДА
Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП4МАТ01306)
 1. „Математика 4”, уџбеник математике за четврти разред основне школе
  Аутори: Сенка Тахировић
  Уџбеничка једниница: Математика уџбеник за четврти разред основне школе
  Решење: 650-02-469/2015-06, 2016-01-18
  Формат: A4       Обим: 150 страна      Облик: штампани      Цена: 740 динара
 2. „Математика 4”, радна свеска из мтематикe за четврти разред основне школе
  Аутори: Сенка Тахировић, Момчило Степановић
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-469/2015-06, 2016-01-18
  Формат: A4       Обим: 214 страна      Облик: штампани      Цена: 740 динара


ПРИРОДА И ДРУШТВО
I  ПОНУДА
Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП4ПРИ01307)
 1. „Природа и друштво 4”, уџбеник с тематским атласом за четврти разред основне школе
  Аутори: Александар Кандић, Гордана Субаков Симић, Жељко Васић, Дамир Живковић, Иван Матејић
  Уџбеничка једниница: Природа и друштво за четврти разред основне школе
  Решење: 650-02-234/2015-06, 2015-10-19
  Формат: A4       Обим: 188 страна      Облик: штампани      Цена: 740 динара
 2. „Природа и друштво 4”, радна свеска за четврти разред основне школе
  Аутори: Александар Кандић, Гордана Субаков Симић, Жељко Васић, Дамир Живковић, Иван Матејић
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-234/2015-06, 2015-10-19
  Формат: A4       Обим: 150 страна      Облик: штампани      Цена: 740 динара

ЛИКОВНА КУЛТУРА
I  ПОНУДА
Klett Издавачка кућа доо (СРП4ЛИК00799)
 1. „Свет у мојим рукама”, ликовна култура за четврти разред основне школе
  Аутори: Сања Филиповић
  Уџбеничка једниница: Ликовна култура за четврти разред основне школе
  Решење: 650-02-00455/2011-06, 2012-03-06
  Формат: A4       Обим: 93 страна      Облик: штампани      Цена: 690 динара

МУЗИЧКА КУЛТУРА

I  ПОНУДА
Креативни центар (СРП4МУЗ00991)
 1. Музичка култура за четврти разред основне школе
  Аутори: Владица Илић
  Уџбеничка једниница: Музичка култура за четврти разред основне школе
  Решење: 650-02-00064/2012-06, 2012-07-17
  Формат: 22x23cm       Обим: 96 страна      Облик: штампани      Цена: 500 динара
 2. Радна свеска - музичка култура за четврти разред основне школе (са диском)
  Аутори: Владица Илић
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-00064/1/2012-06, 2012-07-17
  Формат: 22x23cm       Обим: 48 страна      Облик: штампани      Цена: 480 динара

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
I  ПОНУДА
Креативни центар (СРП4ГРА01012)
 1. Грађанско васпитање - сазнање о себи и другима - радна свеска за четврти разред основне школе
  Аутори: Валерија Живковић, Марина Остојић, Јелена Димитријевић
  Уџбеничка једниница: Грађанско васпитање за четврти разред основне школе
  Решење: 650-02-00446/2011-06, 2012-02-09
  Формат: A4       Обим: 114 страна      Облик: штампани      Цена: 650 динара

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА
I  ПОНУДА
Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд (СРП4НАР01377)
 1. Народна традиција – уџбеник за четврти разред основне школе
  Аутори: Слађана Миловановић
  Уџбеничка једниница: Народна традиција за четврти разред основне школе
  Решење: 650-02-00452/2010-06, 2010-10-26
  Формат: A4       Обим: 56 страна      Облик: штампани      Цена: 480 динара

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

I  ПОНУДА
Креативни центар (СРП4ЧУВ00999)
 1. Читанка за четврти разред основне школе
  Аутори: Станка Брдар
  Уџбеничка једниница: Чувари природе за четврти разред основне школе
  Решење: 650-02-00710/2010-06, 2010-12-29
  Формат: 22x23cm       Обим: 52 страна      Облик: штампани      Цена: 450 динара


ВЕРСКА НАСТАВА

I  ПОНУДА
ЈП Завод за уџбенике (СРП4ВЕР01645)
 1. ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
  Аутори: Игњатије Мидић
  Уџбеничка једниница: Православни катихизис за четврти разред основне школе
  Решење: 650-02-48/2004-06, 2005-01-12
  Формат: A4       Обим: 51 страна      Облик: штампани      Цена: 698.5 динара

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
I  ПОНУДА
Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СТР4ЕНГ01632)
 1. „Family and Friends 2 Class Book”, енглески језик за четврти разред основне школе, уџбеник са ЦД- ом
  Аутори: Naomi Simmons
  Уџбеничка једниница: Енглески језик за четврти разред основне школе
  Решење: 650-02-195/2012-06, 2012-10-22
  Формат: A4       Обим:
   119 страна      Облик: штампани      Цена: 870 динара
 2. „Family and Friends 2 Workbook”, eнглески језик за четврти разред основне школе, радна свеска
  Аутори: Naomi Simmons
  Уџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-195/1/2012-06, 2012-10-22
  Формат: A4       Обим:
   119 страна      Облик: штампани      Цена: 720 динара

Powered by Blogger.