OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

ОШ "Бора Станковић" - О ШКОЛИ


Основна школа "Бора Станковић" спада у оне које су се развијале кроз дужи временски период и у више етапа, наслеђујући традиције две старе школе. Данашња школа се налази у модерном стамбеном насељу Бањица, а и сама зграда се архитектонски и просторно потпуно уклапа у амбијент. Међутим почеци њеног развоја сежу у даљу прошлост и везани су за школу у селу Бањица и школу у тада београдском предграђу Вождовац, тачније његовом горњем делу који се граничи са Бањицом.

Горњи Вождовац, који се простирао између Вождовачке цркве и Трошарине имао је званичан назив "Предграђе Краљице Марије", по жени краља Александра Карађорђевића. Са развојем насеља упоредо је текао и процес повећавања броја становника због сталног досељавања људи из других крајева земље, који су долазили тражећи боље услове за живот и веће могућности за посао. Расла је потреба и развијала се свест да је неопходно омогућити деци из насеља да похађају школу у свом крају уместо да путују до околних школа где није било довољно места за велики број нових ђака. Настојања и иницијативе уродиле су плодом, па је 1929. године решено да се у Предграђу Краљице Марије осније нова школа, а да учионице буду смештене у две зграде у власништву Црвеног крста. Одлука о оснивању званично је објављена решењем Министарства просвете, број 9966 од 18. фебруара 1930. године. Добила је име као и само насеље "Краљица Марија".По тадашњем образовном систему и ова основна школа је била четворогодишња. У почетку је имала четири разреда и 150 ученика који су били смештени у четири учионице.


Међутим број ђака се повећавао па је већ 1932. број одељења повећан на седам, а број ученика се скоро удвостручио. Тако су се стварали услови да се покрене иницијатива за подизање пространије школске зграде. И политика тадашњих власти је ишла у смеру изградње модерних школских здања опремљених савременим средствима и по европским мерилима. Тако је поред неколико нових у граду, 1933. године изграђена зграда у Предграђу Краљице Марије, у улици Јове Илића, за смештај већ постојеће школе која је користила просторије Црвеног крста. Нова зграда за школу" Краљица Марија" изграђена је по пројекту Десанке Шанке Манојловић у стилу савремене архитектуре и имала је све што је потребно једној модерној школи тог времена. За наставу је било одређено 6 великих и светлих учионица у којима је било предвиђено да учи око 400 ученика. У оквиру зграде биле су гимнастичка сала, дворана за ђачку трпезарију на спрату и ђачко купатило. Постојала су и посебна одељења за канцеларије и стан за управитеља.У суседству је уређен пространи парк са цвећем и зеленилом. Ова школа је радила до 1945. године под именом Краљица Марија, али бурне политичке промене после Другог светског рата довеле су до успостављања новог социјалистичког система и обрачуна са свим што је подсећало на старо доба и краљевину. У таквим условима је промењено и име школи у "Народна основна школа број 23". Године 1953. она је добила ново име "Бора Станковић", по познатом српском књижевнику, аутору чувених дела о животу и судбинама људи врањског краја крајем 19. и почетком 20. века, као што су драме "Коштана" и "Ташана", роман "Нечиста крв", велики број приповедака...


Била је четворогодишња све до 1957. када је уведено осмогодишње основно образовање. Тако је повећан и број ученика и наставника, а наравно и осталих радника школе. Године 1966, школу је похађало 612 ученика у 16 одељења.

На Бањици која је до друге половине 20. века била сеоско насеље, постојала је од 1907 године, мала сеоска школа"Бањица", подигнута у средишњој улици у селу, Пауновој и то залагањем имућнијих Бањичана. Школа је 1931. године званично названа "Цар Лазар".Она није сасвим одговарала потребама савремене наставе, али се у њој ипак описменило више генерација ђака из насеља.После 1945. године и успостављања социјалистичке власти овој школи је промењено име у "Иван Мажуранић". Од 1969. године у њој су ученици похађали прва четири разреда па би затим прелазила у основну школу "Филип Филиповић" где су завршавали своје основно школовање до осмог разреда. То је учињено јер мала школска зграда није пружала могућности за школовање толиког броја ђака у осам разреда. Од 1975. године сва одељења су припојена школи "Филип Филиповић". Међутим 1979. године 12 одељења ове школе, са наставним особљем и имовином премештена је из школе "Филип Филиповић у школу "Бора Станковић" и постала њен саставни део.


Управо у то доба,крајем '70. година XX века почела је изградња и формирање новог урбаног модерног стамбеног насеља на простору Бањице. Тада је започето и подизање нове велике школске зграде која је планирана да буде довољна за школовање великог броја ђака из будућег насеља које се градило. Предвиђено је да се у ту зграду усели постојећа школа "Бора Станковић", која се налазила у згради предратне школе "Краљица Марија" чије традиције наставља под новим именом. Изградња нове зграде завршена је почетком 1981. године, а тачно 16 фебруара 1981. године основна школа Бора Станковић је смештена у ново велико и савремено опремљено школско здање. Од тада се ова школа налази на Бањици у Пауновој улици 19 а, а у стару зграду школе у улици Јове Илића, смештен је Факултет Организационих наука.


Школа је потпуно прилагођена потребама модерне наставе. Поседује 31 учиониицу, 2 лабораторије, 7 кабинета, фискултурну салу, 2 учионице за наставу техничког образовања, читаоницу и библиотеку, свечану салу, зборницу, 4 канцеларије, кухињу, трпезарију, 3 помоћне просторије и зубну амбуланту са пратећим простором.

Powered by Blogger.