OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

ОБАВЕШТЕЊЕ за јавну набавку мале вредности


OДГОВОРИ НА ПИТАЊА - ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА за јавну набавку мале вредности - ''набавка животних намирница по партијама за исхрану ученика'' бр. 3/2016  09.01.2017.године 


Одговори на питања  ----->>>>Обавештење о продужењу рока 
за доставање понуда ------>>>>ИЗМЕНА И ДОПУНА 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Powered by Blogger.