OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

Јавни ПОЗИВ бр 3/2016

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ   ПОНУДА У  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- ''набавка животних намирница по партијама за исхрану ученика'' бр. 3/2016 

1. Основна школа ''Бора Станковић'', као Наручилац, спроводи поступак јавне набавке мале вредности добара: ''набавка животних намирница по партијама за исхрану ученика'', на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 3/2016 од 26.12.2016.године, у складу са чланом 39. Законa о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015,68/2015).Јавни позив / преузми /

Конкурсна документација / преузми /
Powered by Blogger.