OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

19. Новембар - Светски дан превенције злостављања децеДанас се обележава Светски дан превенције злостављања и насиља над децом
а према подацима Инцест траума центра, сексуално злостављани малишани у Србији 

углавном су женског пола, у највећем броју случајева годинама трпе насиље, а починиоци су најчешће очеви или особе које "играју улогу оца" - очух, хранитељ, усвојитељ.

Подаци о пријављеним случајевима сексуалног насиља у детињству, у периоду од 1994. до 2009. године, показују да су од петоро деце која су сексуално злостављана, четворо женског пола.

У наведеном периоду Центру се недељно обраћало девет особа које су преживеле сексуално насиље, најстарија од њих има 48 година, а најмлађа шест месеци.  Злостављање је најчешће почињало када дете напуни осам година и један месец.

Скоро 30 одсто деце трпело је вишемесечно злостављање, а чак 71 проценат је више година малтретирано. Вишегодишње злостављање у просеку је износило пет година, а између првог инцидента и пријављивања најчешће је прошло девет година и три месеца.

У 92 одсто случајева починиоци сексуалног насиља су особе мушког пола, у 40 одсто то је биолошки отац детета, а у 53 процента починилац који "игра улогу оца", према учесталости - отац, очух, хранитељ и усвојитељ.

Најчешћи вид инцеста је отац - ћерка, а у 17,5 одсто случајева починилац сексуалног насиља је особа ван породице позната детету, као што су пријатељи, комшије и приватни професори...


                    Право на заштиту- основно право сваког малишана

У највећем броју случајева - 38 одсто, насиље је пријавила особа која га је преживела, док су мајке то урадиле у 28 одсто, а особе ван породице у четири одсто случајева.


Физичка принуда је коришћена у 18 одсто случајева и то према адолесцентима, а у 42 одсто пријављивање је извршено, иако је сексуално насиље у току.

У скоро 15 одсто случајева дете је било злостављано од два и више починилаца, а подаци говоре и да је појединац злостављао двоје деце у 7,4 одсто случајева, односно, троје и више у 12 одсто.

 
Деца су малтретирана опсценим телефонским позивима, показивањем иначе покривених делова тела, воајеризмом, миловањем, снимањем порнографских фотографија, покушајима да се обави сексуални однос, силовањем, инцестом и дечјом проституцијом.

Подаци Инцест траума центра увршћени су у Националну стратегију за спречавање и сузбијање насиља над женама и насиља у породици Министарства за рад, запошљавање и социјалну политику у јуну 2011. године.  
Подаци Инцест траума центра увршћени су у Националну стратегију за спречавање и сузбијање насиља над женама и насиља у породици Министарства за рад, запошљавање и социјалну политику у јуну 2011. године.

Право детета на заштиту од свих облика насиља представља основно право сваког малишана, а оно је утврђено у Конвенцији о правима детета УН, Савета Европе и осталих међународних заједница, коју је и Србија ратификовала.  

Према дефиницији Светске здравствене организације, злоупотреба или злостављање детета обухвата све облике физичког и емоционалног злостављања, сексуалну злоупотребу, занемаривање или немаран поступак, комерцијалну или другу експлоатацију, што доводи до стварног или потенцијалног нарушавања здравља детета, његовог преживљавања, развоја или достојанства у оквиру односа, који укључују одговорност, поверење или моћ.

Влада Србије усвојила је крајем 2008. Националну стратегију за превенцију и заштиту деце од насиља, а у јуну прошле године усвојен је Акциони план за спровођење те стратегије.


Powered by Blogger.