OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

Историја


Настава историје се одвија кроз редовну, допунску и додатну.

У оквиру планираног школског програма истичу се садржаји који подстичу интересовање и радозналост ученика и односе се на разумевање структуре државе и друштва како у даљој и ближој прошлости, тако и у савременом добу.

Подстиче се размишљање ученика о прошлости градова, несеља, села, области, разним друштвеним појавама, култури, свакодневном животу, привреди,техници, науци, уметности.Политичка историја је веома важан сегмент историје човечанства, али је неопходно посматрати је и разумети и као део ширих друштвених збивања и околности.
Наставници настоје да што је могуће више укључују ученике у наставни процес кроз учење путем питања и одговора, самостално проучавање одређених текстова и доступних историјских извора и писање радова.

Сваке године ученици се припремају за такмичење из историје и релативно успешно наступају.
На додатној настави ученици се могу бавити одређеним историјским темама које их занимају, а нису у школском програму ... историја насеља у ком живе, породична историја, о знаменитим личностима, појавама.....

Powered by Blogger.