OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

ГриничГринич је мала варош која је ширењем Лондона постала његово предграђе. Кроз средиште овог места пролази нулти меридијан, који је по Гриничу добио и име.

Гринич је познат по свом универзитету, који је један од највећи у Великој Британији.

Непосредно уз зграду универзитета налази се велики парк у чијем средишту је смештена и опсерваторија. Име је добио по саксонској речи Grenevic, што у преводи значи „зелено село“.

Гринички меридијан је меридијан који се користи као међународна референца за одређивање географске дужине. Гринички меридијан се узима за „нулти меридијан“, односно меридијан који се дефинише као 0° географске дужине. Он пролази кроз Гриничку опсерваторију, у истоименом месту код Лондона. Најдаљи меридијан од Гриничког (180°) представља границу између источне и западне Земљине хемисфере.


За разлику од Земљиних паралела које су одређене осом ротације Земље, избор гриничког меридијана је усвојена конвенција. Током историје коришћене су разне конвенције о почетном меридијану. Гринички меридијан је усвојен као међународни стандард октобра 1884. на међународној конференцији у Вашингтону.

Powered by Blogger.