OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

Река Тиса

Тиса у Банату

Река Тиса (мађарски: Tisza,  украјински: Тиса, словачки и румунски: Tisa и немачки: 
Theiß) је река, највећа лева притока Дунава.  Протиче кроз Панонску низију.

Извире у Украјини, на Карпатима у области Буковина, и даље пролази кроз Мађарску, Румунију, Словачку и Србију. Улива се у Дунав насупрот Старог Сланкамена.

Највећа притока Тисе је Муреш, а затим следе Бегеј, Бодрог, Златица, Кереш, Самош и Шајо. Тиса је пловна на дужини од 532 km. Дужина Тисе кроз Србију износи 164 km. Бачки канал повезује Тису са Дунавом, а Бегејски канал са Тамишем. Значајнији градови на Тиси су: Токај, Солнок, Чонград, Сегедин, Сента и Бечеј.

Тиса у Сегедину
Уливање Тисе у Дунав
Тиса у БечејуАутор презентације
Мр ВИОЛЕТА ТАМИНЏИЋ
Powered by Blogger.