OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

Извори енергије


Енергија се појављује у акумулисаним или прелазним облицима. У зависности од тога да ли се појављују природи познајемо примарне и секундарне изворе енергије.
Обзиром на ниво коришћења примарни извори енергије могу бити конвенционални извори енергије и неконвенционални извори енергије.

Обзиром на природну обновљивост извори енергије могу бити:
обновљиви извори енергије или необновљиви извори енергије.


Powered by Blogger.