OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

Страни језици


Да се представимо; веће старних језика чини 4 професора енглеског језика и то: Мирјана Ђукић, Весна Јовановић, Катарина Илић,  и Маријана Томашевић и 3 професора немачког језика: Гордана Бокић, Весна Миленковић Марковић и Љиљана Слијепчевић.У ОШ "Бора Станковић" у Београду енглески језик се учи од првог, а немачки језик од петог разреда и то два часа недељно. Сви професори су одлично обучени и труде се да прате модерне трендове у методици наставе страних језика, а истовремено задрже праве вредности и строге критеријуме по којима су наше школе познате.
Наше стандардне активности и задужења су часови редовне, допунске и додатне наставе који се савесно одржавају. Овим путем свим ђацима је омогућено да прате наставу у складу са својим потребама и аспирацијама. Захваљујући успешном извођењу додатне наставе, труду и залагању професора а пре свега вредноћи ђака остварили смо током протеклих година запажене резултате на бројним такмичењима.

Ваннаставне активности су поље где смо се највише и најрадосније размахали. Ево само неких послаова које смо радили у континуитету током целе године:


Организовање међуодељенских такмичења ученика виших разреда из оба страна језика

Израда зидних новина и темата у холу школе и у кабинетима за стране језике и сл.

Поносимо се лепом сарадњом с ђацима, чињеницом да су нам осветлали образ у многобројним гимназијама и средњим школама а тђ. многи од њих су успешно завршили Филолошку гимназију и даље студије. Колегијалност и разумевање нам је на првом место и негујемо такве особине и код наших ђака.

Током осмогодишњег дружења са нашим ђацима основни циљ нам је да проширимо њихове видике и развијемо осећај поштовања и разумевања према културама других народа, а пре свега оних са енглеског и немачког говорног подручја.

Закључили бисмо с изреком за сва времена Колики језика говориш, толико људи вредиш


С поштовањем,

Веће страних језика

Powered by Blogger.