OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

Дајемо реч белом краљу


Теоријска настава из шаха пружа скуп фундаменталних знања која представљају надградњу оних која су стечена током прве четири године играња шаха.
Садржаји који се проучавају у оквиру овога предмета део су опште шаховске културе, која афирмише ову древну игру као друштвено прихватљив модел за сагледавање животних законитости кроз симболику шаховског надметања двеју супродстављених страна.

Тринаести светски првак и можда највећи шампион свих времена Гари Каспаров, говорио је о томе да су „креативност,имагинација и интуиција незаменљиви, баш као и чврст карактер, али победа долази само кроз борбу. “На тај начин прегнуће и вољни моменат избијају у први план, пружајући ослонац младој особи која се налази у деликатној животној фази ,у којој се од ње очекује ,да одговори захтевима која поставља школски систем.


Проучавање шаха требало би да подстакне напредак логичног мишљења и способности генерализације. Драгоцена је поука легендарног светског шампиона Еменуела Ласкера, доктора филозофских наука ,који је наглашавао да путем шаха треба „подучавати о независном размишљању и просуђивању. “Већ поменуто јачање карактера ствара неопходне предуслове за преузимање одговорности приликом доношења тешких одлука пред које нас стављају ситуације које настају током шаховске игре, али и околности које доноси сам живот.

Гради се однос према грашкама путем њиховог разумевања и прихватања као неизбежних пратилаца настојања да се нешто постигне, али и развија навика да се учи и на сопственим и на туђим грешкама, и улаже свестан напор да се оне не понављају.


ЗАДАЦИ наставе ШАХА су :

· изграђивање интересовања за шаховску игру;

· играње шаха;

· стимулисање маште,креативности и радозналости током учења шаха;

· повезивање знања о шаху са животним ситуацијама;

· изграђивање логичног схватање шаховске игре као основе за логично и дивергентно мишљење;

· оспособљавање ученика да самостално доносе одлуке;

· јачање толеранције на фрустрацију као битног фактора емоционалне интелигенције;

· развијање свести о сопственом напредовању и јачање мотивације за даље учење шаха.


Остаје нам да дамо реч БЕЛОМ КРАЉУ да ћемо све своје способности усмерити стратегијом,тактиком , варијатиком и оператиком и сачувамо га од противничких фигура,а „шахмат“ дати противничком ЦРНОМ КРАЉУ коме ћемо се заклети неком другом приликом.Миливоје Танасковић, професор


Powered by Blogger.