OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

Деца у свету музикеМузичко образовање чини децу паметнијом

 Велики број студија повезује музику са побољшањем школских резултата. Платон је говорио; „Учио бих децу музици, физици и филозофији али највише музици јер су музика и све уметности кључ вештине учења.“

Развијањем музичких способности, дете увећава низ посебних способности, од којих ће имати пуно користи како у детињству, тако и касније током живота.

Слух, вид, вербално изражавање, способност читања, учење страних језика, математичке и креативна способност, социјална прилагодљивост... само су неке од способности које музичари изванредно развијају.


Музика у потпуности ангажује мозак

Обе хемисфере су активне када дете учи да свира, што поспешује дечије интелектуалне способности, нарочито домен апстрактног мишљења. Она утиче на психички и физички развој, а улазећи у свет музике дете почиње активно да развија естетско расуђивање и однос према уметности уопште.

Музиком се подстичу креативност и машта


Деца која свирају неки инструмент размишљају "бистрије" и критички.


За повучену децу, са проблемом остваривања социјалног контакта, музичка активност може да се користи као терапија, јер омогућава детету да се изрази, да се кроз песму и игру уклопи у друштво и развије осећање колективног духа.


Слушањем класичне музике побољшавају се памћење и концентрација, а учењем свирања неког инструмента се развија просторно-временско расуђивање.

Психолози су доказали да деца која се у предшколском узрасту константно баве музичким активностима - упадљиво брже и са већом тачношћу савлађују проблеме у играма као што су слагалице или лего коцке.

Уз добро просторно-временско расуђивање уживају у шаху, математици, схватају размере и пропорције, и боље се сналазе у природним наукама од друге деце.Како се почиње са учењем музике?


Музику, дете упозна и заволи у оквиру многих уобичајених дечјих активности - кроз певање песмица и ђускање у вртићу, уз телевизијски програм, на дечјим рођенданима...


Међутим, прави озбиљан и плански улазак у свет музике, и заиста активно бављење музиком - могуће је тек уз организовано, континуирано учење свирања на неком музичком инструменту.

  Дете се музици посвећује свесно, вољно, редовно, са одређеним циљем и очекиваним резултатом.  У оквиру музичких школа постоје и тзв. музичка забавишта, у која могу да се упишу деца од пет до седам година, и која функционишу као нека врста припреме за полагање пријемног испита и улазак у музичку школу - кроз учење дечјих песмица, бројалица, игара, слушање музике и ликовно представљање музичких доживљаја.


Powered by Blogger.