OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

Потребна документа за упис у средње школе 2017/18


За конкурисање у било коју школу у Србији сваком свршеном осмаку потребна је пријава, која је, као и формулар за листу жеља за наставак школовања, део Конкурса за упис у први разред средњих школа у Србији у школској 2017/18. години.

Издао га је „Просветни преглед“ и осмаци га могу наручити преко школе или купити у представништву „Просветног прегледа“ у Новом Саду или у њиховој књижари у Београду. Осим пријаве и формулара за жеље, свима је потребан и извод из књиге рођених, без обзира на то када је издат, а они који га немају код куће, требало би да га обезбеде што пре да би се у време уписа избегле гужве у матичарским звањима. Свим кандидатима за средњошколце потребно је при конкурисању и оригинално сведочанство о завршеној осмогодишњој школи, а уколико су завршили и основну балетску или музичку школу и желе да се упишу у средњу балетску или музичку, потребна су им и сведочанства из тих школа. Свима је потребно и уверење о положеном завршном испиту.

За упис у средње стручне и школе за музичке, балетске и ликовне таленте потребно је и лекарско уверење о испуњавању здравствених услова, а за неке од смерова у овим школама потребна су лекарска уверења из одређених установа. Тако, рецимо, за упис у образовне профиле везане за железнички саобраћај ваља имати лекарско уверење из Завода за здравствену заштиту радника ЖТП у Београду, Новом Саду или Нишу, за образовне профиле возач моторних возила и руковалац средстава унутрашњег транспорта потребно је лекарско уверење из Завода за медицину рада, док је за образовне профиле техничара ваздушног саобраћаја, техничара ваздушног саобраћаја за безбедност и техничара ваздушног саобраћаја за спасавање неопходно лекарско уверење из Диспанзера за медицину рада на Новом Београду. Лекарска уверења из овог диспанзера неопходна су и за мехатроничаре за транспортне системе аеродрома, авиотехничаре (оглед), мехатроничаре за ракетне системе и за радарске системе, авио-техничаре за електронску опрему ваздухоплова, за електроопрему ваздухоплова и за ваздухоплов и опрему.


Лекарско уверење

Лекарско уверење да испуњава прописане здравствене услове ученик прилаже при подношењу листе са жељама за наставак школовања. За упис у све врсте гимназија и ове године није потребно никакво лекарско уверење. Осмаци чије је здравствено стање такво да их ограничава у избору будућег занимања требало би да се јаве свом педијатру који ће их с постојећом здравственом документацијом упутити на здравствену комисију при надлежној школској управи Министарства просвете и науке до краја маја.


НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС 2017/18

Учесници конкурса подносе школи следећа документа:

1) Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу
2) Јавне исправе о завршеном основном образовању и васпитању, односно основној школи;
3) Уверење о положеном завршном испиту
4) Сведочанства последња три разреда основне школе
5) Дипломе о освојеним наградама
6) Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци);
7) Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова, ако су они прописани за
образовни профил за који конкуришу.

За упис у гимназију и образовне профиле за које то није предвиђено овим конкурсом није потребно подносити потврду о испуњавању здравствених услова.


ПРИЈЕМ УЧЕНИКА У УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће посебно расписати конкурс за пријем ученика у установе за смештај и исхрану ученика (домове ученика) за школску 2017/18. годину. Право на смештај и исхрану у установи за смештај и исхрану ученика имају редовни ученици чије место пребивалишта није у седишту дома ученика. Критеријуми за смештај ученика у домове биће детаљно прецизирани Конкурсом за пријем ученика у домове.


Powered by Blogger.