OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУНа основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.124/12, 14/15, 68/15) а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама и донете Одлуке о додели уговора бр.1016 од 25.12.2015.г.у поступку јавне набавке мале вредности за набавку електричне енергије Директор  Основне школе „Бора Станковић“ из Београда, ул.Паунова  бр.19 а ,  објављује


                      ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Powered by Blogger.