OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.124/2012) а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама и донете Одлуке о додели уговора бр.886 од 23.11.2015.г.у поступку јавне набавке мале вредности за набавку школског намештаја Директор  Основне школе „Бора Станковић“ из Београда, ул.Паунова  бр.19 а , објављујеPowered by Blogger.