OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА


На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.124/2012) а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама и донете Одлуке о додели уговора


Powered by Blogger.