OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

Песма о мами

Стеван Радивојевић


Песма о мами

Мама те роди,
Мама те гаји,
Мама те воли


И за тебе ради.
И кад сам крај ње
И кад сам далеко
Увек знам да на мене мисли неко.


Стеван Радивојевић 1/1
ОШ "Бора Станковић" Београд



Стеван је написао песму на часу. Веома је речит,чита књиге, рецитује изражајно учествује у свим заједничким активностима. Припрема се за Читалачку значку. Бави се спортом, тренира карате. Добар је друг, увек спреман да помогне и стрпљиво објашњава и помаже другарима у разреду .

Стеван Радивојевић са друговима


текст и фотографије
Мр ВИОЛЕТА ТАМИНЏИЋ

Powered by Blogger.