OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

Одлука о тајности података у тестовима завршног испита


Министар просвете, науке и технолошког развоја др Срђан Вербић донео је Одлуку о тајности података у тестовима завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2014/2015. годину, број: 601-00-71/2015-04 од 28. априла 2015. године.

У складу са наведеном Одлуком, тестови завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2014/2015. годину биће означени ознаком степена тајности „интерно".

Одлука је објављена на огласној табли Министарства и на почетној страни интернет презентације Министарства, секција: „Актуелно", дана 30. априла 2015. године и можете је преузети овде.
Powered by Blogger.