OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


На основу члана 108. став 1.Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.124/2012) а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама и усвојеног Извештаја Комисије о стручној 
оцени понуда бр.5 од 16.12.2014.године у поступку јавне набавке мале вредности за подношење понуда за јавну набавку електричне енергије ,

Директор Основне школе „Бора Станковић“ из Београда, ул. Паунова бр.19 а, доноси 

Powered by Blogger.