OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

Јавни ПОЗИВ бр 2/2014На основу Одлуке директора Основне школе  Бора Станковићиз Београда, ул.Паунова бр.19 а  којом је покренут поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара – електричне енергије по основу члана 39. Закона о јавним набавкама, позивамо вас да благовремено поднесете своје понуде.
Предмет јавне набавке је набавка добра-електричне енергије која се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци .


ОШ ,,Бора Станковић“ ВОЖДОВАЦ
упућује:

ПОЗИВ БР. 02 /14

за достављање понуда

Powered by Blogger.