OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

Дечија недеља 2013


Дечија недеља
од 7. до 13. октобра 2013. године

Деце има разне
Ал` свако дете је личност
Разлике нису казне
У разликама је наша сличност

Сви се слажу да је усвајање Повеље о правима детета права ствар, и сви је се обично сете почетком октобра, што је за сваку похвалу,али брига о деци и њиховим потребама и правима, постоји током читаве године.

Ведичног дома, правичним ауторитетом наставника, и израстале у часне и поштене људе. Данас и поред донете Повеље која регулише права детета, многа питања и проблеми деце остају нерешени. 
Традиција обележавања Дечије недеље у свету и код нас веома је дуга, више од педесет година. Организација Пријатељи деце Србије дугогодишњи је актер ове манифестације и покретач иницијативе која је резултирала званичном подршком да законски основ за спровођење Дечије недеље представља и буде дефинисан Законом о друштвеној бризи о деци. 

Прваци одавно више не постају пионири, уместо тога постају чланови Дечјег савеза. Углавном те речи не умеју још ни да изговоре. Још не знају да пишу и читају, а већ постају ,,савезници''.
П Р О Г Р А М

АКТИВНОСТИ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ

од 7. до 13. октобра 2013. године

Ове године Дечија недеља посебну пажњу посвећује доприносу стварања позитивне климе за рађање и пружање подршке развоју модела одговорног родитељства, у складу са релевантним међународним и националним документима и позитивним прописима. Стога Програм активности обележавања Дечије недеље у 2013. години одвијаће се под мотом:

Слушајте мама и тата,
желим сестру ил’ брата!

Дуга традиција обележавања Дечије недеље у свету и код нас, а на иницијативу организације Пријатељи деце Србије, сада већ вишедеценијског актера ове манифестације, 1987. године је дефинисана Законом о друштвеној бризи о деци. Дечија недеља се сваке године одржава у месецу октобру, са циљем скретања пажње јавности на децу и младе, на дете као носиоца права, на потребе деце у породици, друштву и локалној заједници, на њихово право да одрастају у што бољим условима, на једнаке шансе за развој и остварење потенцијала.

Уз подршку и покровитељство Министарства рада, запошљавања и социјалне политике у реализацији активности Дечије недеље, као и учешће других владиних институција и организација цивилног друштва, активним укључивањем локалних организација Пријатеља деце, школа и јединица локалне самоуправе широм Републике Србије, Дечија недеља у протеклим годинама континуирано и видљиво указује на важна питања, и истиче потребу развоја интегрисаног и савременог националног система за промоцију и заштиту дечијих права. На тај начин, подстиче се стварање услова за још бољи положај деце у друштву, и пружа се подршка у финансијском, социјалном, здравственом, културном и образовном смислу, ка остварењу тог циљу.

Заједничка одговорност свих актера овогодишњег програма активности Дечије недеље је допринос креирању позитивне популационе климе, као и подизање репродуктивне свести која подразумева прихватање личне улоге и одговорности појединца у решавању основних популационих проблема заједнице у којој живи, што би имало дугорочне позитивне популационе последице.

Програм активности Дечије недеље чини низ акцијa на републичком и локалном нивоу широм Републике Србије, уз пуну партиципацију деце и младих.

Powered by Blogger.