OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.124/2012) а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама и донете Одлуке о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности за набавку електричне енергије Директор Основне школе „Бора Станковић“ из Београда, ул.Паунова бр.19 а , објављује


Powered by Blogger.