OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

Јавни ПОЗИВ БР. 01 /14


На основу Одлуке директора ОШ „Бора Станковић“ из Београда, ул.Паунова бр.19 а којом је покренут поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара – електричне енергије по основу члана 39. Закона о јавним набавкама, позивамо вас да благовремено поднесете своје понуде. 

Предмет јавне набавке је набавка добра-електричне енергије која се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци .  ОШ ,,Бора Станковић“    ВОЖДОВАЦ
упућује:

ПОЗИВ БР.  01 /14
за достављање понуда
Powered by Blogger.