OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

Календар уписа у средње школе 2014/15


Пробни - завршни испит
реализоваће се, одлуком Министарства просвете науке и технилошког развоја у петак, 9.маја 2014. – композитни тест и суботу 10. маја – српски и математика.


Завршни испит 2014.
Ученици ће полагати 16. јуна српски језик, 17. јуна математику и 18. јуна композитни тест.

Редослед кандидата утврђује се на основу:
 -Успеха у претходном школовању (60 бодова)
 - Општег успеха од 6 до 8 разреда
 - Резултата постигнутих на такмичењима ученика 8 разреда основне школе
 - Успеха на завршном испиту (бодова: 16 српски (матерњи) језик + 16 математика + 8        комбиновани тест)


Листа жеља
Ученици попуњавају листу од 20 жеља .

Календар уписа у средње школе 2014/15


Powered by Blogger.