OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

Модел испита за школску 2013/14. годину

Коначни модел завршног испита примењиваће се од школске 2013/14. године. Њега ће први полагати садашњи ученици шестог разреда (у школској 2011/2012. години).

Завршни испит ће имати следећу структуру и садржај:• Испит ће се састојати из три теста - из српског, односно матерњег језика, математике и комбинованог теста из науке који ће укључивати историју, географију, билогију, физику и хемију. Заступљеност појединачних предмета у комбинованом тесту (број или проценат задатака) биће структуирана према проценту заступљености у наставном плану од петог до осмог разреда.
• Тестови за завршни испит састојаће се само од непознатих задатака.

• Списак образовних стандарда односно знања и компетенција који ће се испитивати потпуно непознатим задацима биће објављен до почетка школске 2012/2013. године, дакле када ова генерација започне седми разред.

*     *     *     *     *

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремио је збирке задатака за завршни испит за школску 2012/2013. годину.

У Збирци задатака из математике ове године има 330 задатака са решењима. Задаци су подељени према сложености на основни, средњи и напредни ниво, а обухваћено је пет области – бројеви и операције с њима, алгебра и функције, геометрија, мерење и обрада података.

У Збирци задатака из матерњег језика има 350 задатака с решењима, који су такође подељени по тежини на основни, средњи и напредни ниво и проверавају вештину читања и разумевања прочитаног, писано изражавање, граматику, лексику, те знање народног и књижевног језика и књижевности.

Поред задатака, збирке садрже решења и листу образовних стандарда на основу које су припремљени задаци.

Цене збирки нису мењане од прошле године, тако да и овогодшња збирка задатака за математику стаје 130 динара, а за матерњи језик 210 динара.

У овогодишњим збиркама су само модел задаци. Према плану Министарства просвете, на путу ка коначном облику завршног испита на крају осмогодишњег школовања, који за две године чека садашње седмаке и у којем ће сви задаци на тестовима бити непознати, а први ће полагати и трећи, комбиновани тест са питањима из историје, географије, биологије, хемије и физике, овогодишњи мали матуранти на завршном испиту неће имати ниједан задатак идентичан онима у збиркама. Четвртина задатака на испиту у јуну следеће године биће задаци из ових збирки за вежбање, али с измењеним нумеричким вредностима, када је математика у питању или редоследом одговора, када је матерњи језик у питању. Осталих три четвртине задатака на завршном испиту у школској 2012/13. години осмаци ће на њему први пут видети.Powered by Blogger.