OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

Стручно веће наставника математике 2013/14


Стручно веће наставника математике
    полугодишњи извештај школске 2013/14  
- У првом полугодишту одржана су четири састанка стручног већа  (колико је и планирано )

- Један угледни час планиран за прво полугодиште није одржан, због одласка колегинице на боловање.

- Часове у млађим разредима одржале Виолета Ћурчин (41), Катарина Миљковић (43
  и Славица Димитријевић (42,44)

- Иницијални тестови урађени у свим одељењима од 5. до 8. разреда

- Урађен план стручног усавршавања и напредовања на нивоу стручног већа

- Семинари:
„Примена образовних стандарда у вредновању ученичких постигнућа из математике“              (В. Ћурчин, К. Миљковић)
„Математика у применама (Архимедес)“ (С. Димитријевић)
„Нови логос“ – презентација уџбеника (В. Ћурчин,К. Миљковић, С. Димитријевић)

- Извршене анализе иницијалног теста као и успеха ученика на тромесечју и на крају првог полугодишта. Такође анализирани и полугодишњи рад стручног већа.

- Пријављени ученици за Архимедесово такмичење „Мислиша“ и у току су припреме за школско такмичење.


                                                                                                     Руководилац већа
                                                                                                       Виолета Ћурчин
Powered by Blogger.