OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

Јавни ПОЗИВ БР. 01 /13


На основу чл. 53 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12) и подзаконских аката (("Сл. гласник РС" број 29/13) и Одлукe  Директора ОШ  ,,Бора Станковић“  Вождовац Iбр 01 /13 од   29. 10.2013. године о покретању поступка јавне набавке мале вредности која се односи на набавка испорука и монтажа  видео надзора у  ОШ ,,Бора Станковић“   Београд.


 ОШ ,,Бора Станковић“    ВОЖДОВАЦ
упућује:

ПОЗИВ БР.  01 /13
за достављање понуда
Powered by Blogger.