OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

Млади хемичари
Да ли је вода коју пијемо ,
у којој кувамо , перемо,

САМО ВОДА – ЧИСТА СУПСТАНЦА ?
Загађивање воде 

Због човекове немарности, вода је често загађена разним материјама. Отпадне воде фабрика  и канализације изливају се у реке, језера и мора. Киша спира са земљишта вештачка ђубрива и разне пестициде, често се загађују нафтом и њеним дериватима из рафинерије или испуштањем из бродова.
У новије време све се више ради на спречавању изливања отпадних вода у реку, језера и мора, као и на претчишћавању ових вода помоћу специјалних уређаја.

Запажање 
Вода за пиће је раствор. Експерименти су показали да је вода која пролази кроз земљу, чак и ваздух, хомогена смеша воде и растворних супстанци. У свакодневном животу вода се користи за отклањање нечистоћа са тела, одеће, посуђа, намирница итд. Зато смо ради економичности испитивали њену тврдоћу и начин на који је можемо смешкати. Једноставним експериментом  доказана је чврстоћа воде (заснована на стварању нерастворених соли виших масних киселина и сапуна и јона калцијума и магнезијума из воде). Обична, пијаћа вода је тврда јер садржи велике количине растворених соли калцијума и магнезијума те у њој сапун слабије пени, теже се кува храна. Tаква вода кључа на температури вишој од 100ºС. У посудама у којима се често загрева ова вода, таложи се каменац.

Powered by Blogger.