OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

Нешто плива, нешто тоне


Предмет; Свет око нас 
наставна јединица:
"Нешто плива, нешто тоне". 


Ученици су у потпуности били укључени у рад. Дискутовали су постављали питања помагали у извођењу огледа, коментарисали ток огледа и садржај презентације. 
Предмете су стављали у посуду са водом. Посматрали су шта се дешава. Запажања су записивали у табелу.У реализацији часа коришћени су разноврсни наставни медији и неколико метода рада интегрисаних у сврху постизања циља часа. Ученици активно учествују у раду што омогућава бољa постигнућa.

Прилог и текст:
Мр ВИОЛЕТА ТАМИНЏИЋ

Powered by Blogger.