OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

Екофестивал
Екофестивал
,, Опланети   се ! и Рециклирај “
биће реализован
5.11.2012.
у Дому омладине Београда.

                                                                       
У  Јапану се рециклира 80-90% отпада, у земљама ЕУ 30-40% отпада, у Србији само 6-8% укупног отпада најмање у региону. 
Циљ ове акције је да се свим актерима у друштву скрене пажња на примарну селекцију отпада и покретања процеса рециклаже у Србији.


Проналажење употребне вредности отпада,кроз израду предмета од отпада у свету се од ових  одбачених предмета праве уметничка дела.Рециклажа је издвајање материјала из отпада 
и њихово поновно коришћење.
Меда од кеса 

Рециклажа се примењује са три основна принципа, три слова РРР.(RRR)

R (reduce) - смањити
R (reuse) - поново користити
R (recycle) - рециклирати


 
Рециклажом се постижу следећи циљеви:

Штедња сировинских ресурса
Штедња енергије
Заштита животне средине
Отварање нових радних места
Гуме аутомобила
Материјали за рециклажу:
1. рецикабилни
2. нерецикабилни
3. опасни
4. безопасни
Стаклена башта
Столице

За 1t папира треба  240.000 l воде,4700 kwh енергије и два стабла. Када рециклирамо не треба нам ниједно стабло, смањујемо количину воде и енергије, за 1t -180l воде и   2750kwh енергије.
Мост од лименки 

Четвртину кућног отпада чини стари папир, а трећину био отпад.
Бацањем отпада у природу угрожавамо живи свет на копну и води.

Талас од плоча 
Пластичне флаше
Рециклажом смањујемо емисију метана , гаса који се ствара на депонијама и изазива ефекат стаклене баште и штетне климатске промене на Земљи.

Хранилица за птице Аутор текста и презентације
Мр ВИОЛЕТА ТАМИНЏИЋ

Powered by Blogger.