OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

Регресирање трошкова наставе у природи и трошкова екскурзија


Обавештењe за родитеље
о условима и начином остваривања
права на регресирање 25% трошкова
наставе у природи и екскурзије. 
Корисник права (родитељ или старатељ) подноси захтев школи (образац захтева) заједно са траженим доказима, а школа наведену документацију прослеђује секретаријату за образовање и дечију заштиту, ради одлучивања по поднетом захтеву.Powered by Blogger.