OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

Такмичење основних и средњих школа у "Фудбал - Тенису"


НОВИ СПОРТ - "ФУДБАЛ - ТЕНИС"

27. марта 2012 године усвојен је нови спорт "ФУДБАЛ-ТЕНИС".  На терену играју два дечака и једна девојчица и екипа има право на исти број замена. Игра се до 15 поена у два добијена сета! Систем такмичења је да свака екипа игра са сваким и сакупља поене !  


Екипе ОШ "Бора Станковић" из Београда сачињавају следећи ученици:

 Екипа 1.  
Вукашин Вукајловић 8/3,
Митровић Милош 8/6,
Васовић Марко 7/3,
Милошевић Марко 7/1,
Грнчарски Тамара 7/5 и
Дуловић Дарија 7/5.                                                                           

Екипа 2.  
Урош Новчић 8/1, 
Петровић Миодраг 8/1, 
Перић Саша 6/3, 
Ђорђевић Александар 6/3,
Војиновић Петра 7/3 и 
Перендић Катарина 8/3.     ПРОПОЗИЦИЈЕ  ТАКМИЧЕЊА 
ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА  У ФУДБАЛ-ТЕНИСУ

 Члан 1
 Овим Пропозицијама ближе се одређују одредбе о систему и начину такмичења основних и сред-њих школа у фудбал-тенису /ного-тенис/.

 Члан 2
 Такмичење се спроводи у две категорије, и то:
 • основне школе, узраст од В до ВИИИ разреда, и
 • средње школе, узраст од И до ИВ разреда

 Члан 3
 Учешће у такмичењу спроводи се на основу писаних пријава (емилом) које свака школа доставља организатору најкасније 5 дана пре почетка такмичења.
 Право наступа имју сви редовни ученици, без обзира да ли се активно баве фудбалским спортом.
 Свака школа има право да за ово такмичење пријави највише две екипе.

 Члан 4
 Сваку екипу сачињава 6 /шест/ играча од којих су обавезно 2 /две/ девојчице.На терену за игру,у свакој екипи налази се по 3 /три/ играча од којих је једна обавезно девојчица.

 Члан 5
 Свака утакмица - меч игра се на посебно припремљеном и обележеном терену димензија 10 x 6 метара, на средини терена је мрежа висине од 1 метра.
 Утакмица – меч игра се на два добијена сета, а сваки сет се игра док једна екипа не освоји 15 по-ена, с тим што разлика увек мора да буде најмање два поена.
 Екипе наступају у различитој боји спортске опреме /дрес, гаћице и спортске патике/.

 Члан 6
 Играчи који се налазе на терену за игру /2 м+1 ж/, имају право да:
 • убацивање лопте у угру - сервис, сервер лопту обавезно убацује ногом у противничко по-ље терена, тако што лопта мора прво да удари у противничко поље, па тек онда њоме може да игра противнички играч;
 • екипа која прима лопту из сервиса, и која је предходно ударила у њихово поље, може играти лоптом тако што ће исту после највише три додира, а да притом не падне на терен, пребаци преко мреже у противничко поље;
 • један играч може играти лоптом само једном / један додир/;
 • дозвољено је лоптом играти: било којим делом ноге, главом, грудима и другим деловима тела осим руку;
 • није дозвољено намерно играње руком /исто се кажњава одузимањем поена/;
 • уколико лопта погоди играча у руку /ненамерно играње/ сматраће се да је играч имао је-дан контакт са лоптом, игра тече даље.

 Члан 7
 Утакмице – мечеви играју се лоптом бр. 4. Уколико иста прилком сервиса или у току трајања игре постане неисправна, сервис се понавља.
 Члан 8
 Промена сервиса врши се после свака три одиграна поена.
 Један исти играч може сервирати и примати сервис током целог меча.

 Члан 9
 Током целог меча дозвољен је неограничен број замена, исте се врше у паузи између два оди-грана поена, водећи рачуна о правилу 2+1.
 Члан 10
 За сваку утакмицу – меч води се Записник, у који се обавезно уписује:
 • назив екипа-школа које се такмиче;
 • датум и време одигравања;
 • састав екипа;
 • коначан резултат
 По завршетку утакмице- меча Записник обавезнопотписују представници екипа – школа и делегат.

 Члан 11
 Екипе – школе које наступају, за своје играче, обавезно пред почетак утакмице – меча, органи-затору – делегату достављају ђачке књижице са сликом овереном печатом школе. У противном неће се дозволити наступ, и утакмица ће се регистровати службеним резултатом за противничку еки-пу. Уколико обе екипе немају горе наведена документа, сматраће се да нису ни одиграли утак-мицу – меч.
 О здравственој способности играча одговорност сноси школа.

 Члан 12
 Екипе учеснице су обавезне да се јаве организатору најкасније 30 минута пред почетак меча, доставе списак играча и ђачке књижице, и пријаве боју опреме.

 Члан 13
 Организатор ће именовати Директора,који спроводи такмичење,стара се о регуларности и доноси дис-циплинске мере.
 Директор за сваку утакмицу – меч одређује делегата који има задатак да спроведе чл.10 ових Пропозиција.
 Организатор такмичења је обавезан да одигравање утакмица пријави надлежном ОУП.

 Члан 14
 Директор после сваког одиграног кола-дана,на основу постигнутих резултата сачињава одговара-јућу табелу такмичења.Иста садржи:број одиграних утакмица,број добијених и изгубљених сетова и укупан број бодова.
 Екипа која меч добије максималним резултатом 2:0 за победу добија 3 /три/ бода док поражена екипа остаје без бодова.
 Екипа која меч добије резултатом 2:1 за победу добија 2 /два/ бода, поражена екипа добија 1/је-дан/ бод.
 Члан 15
 Победник такмичења је она екипа која освоји највише бодова.У случају да две или више екипа имају исти број бодова одлучује резултат међусобног сусрета.

 Члан 16
 Екипе које освоје прва три места биће награђене.Посебно ће се наградити и фер плеј.

 Члан 17
 Обавезна тумачења ових Пропозиција даје Организациони одбор овог такмичења.

Прилог и текст:
                                                                               Светлана Станић, професор физичког

Powered by Blogger.