OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

Број 112 - Нови бројеви телефона за хитне случајеве


Европски “Систем 112”, односно јединствени број, је број за хитне позиве који служи за пружање помоћи људима у опасности или другим стресним ситуацијама.
Позивањем броја 112 истовремено се могу добити све три службе за хитне интервенције, односно полиција, ватрогасни спасиоци и хитна помоћ.


Како кажу из Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Србије, овај бесплатан број за хитне ситуације омогућава свим грађанима који бораве или се налазе на територији државе једнак третман када је реч о пружању заштите у случају натанка ванредног догађаја или угрожавања живота и имовине на било који други начин.  

У свим европским земљама, телефонски број 112 је одавно заменио посебне бројеве полиције, ватрогасаца и хитне помоћи, јер се кроз јединствен систем омогућава много брже и ефектније реаговање надлежних.

Нови бројеви се од месеца маја примењују паралелно са старим, а према овом плану нумарције б

Позив хитној служби, полицији и ватрогасно-спасилачкој јединици од 1. јануара 2013. године вршиће се путем већ постојећих бројева “92”, “93” и “94” уз обавезно додавање префикса “1”.

“Овим планом је предвиђено да се позивање бројева врши троцифрено, односно да се додаје „1“ , тако да је број полиције сада „192“ ватрогасно-спасилачке јединице “193” , хитне службе ”194”. Стање где се могу позивати и стари и нови бројеви за хитне интервенције је до 1. јануара 2013. године од када ће се примењивати само нови бројеви и они ће бити бесплатни без обзира да ли се позив обавља са фиксног или мобилног телефона”. – казао је Мирољуб Милошевић из ПУ Нови Пазар.

Осим полиције, хитне помоћи и ватрогасне службе, измене ће се увести и на бројевима који су од јавног интереса.
Од 1. јануара 2013. године у потпуности ће се примењивати нови бројеви телефона служби за хитне случајеве, као и бројеви који су од јавног значаја.


Powered by Blogger.